en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Abraham a plecat după cum i-a poruncit Domnul.

Citire din cartea Genezei 12,1-9

În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Abraham: 1 „Ieşi din ţara ta, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2 Voi face din tine un popor mare, te voi binecuvânta şi voi preamări numele tău; vei fi un izvor de binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei care te vor blestema. În tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului”. 4 Abraham a plecat, după cum i-a poruncit Domnul; împreună cu el a plecat şi Lot. Abraham avea şaptezeci şi cinci de ani când a plecat din Haran. 5 El a luat cu sine pe Sarai, soţia lui, pe Lot, nepotul său, toată averea şi toate slugile pe care le dobândise în Haran, şi a plecat la drum, spre ţara Canaanului. 6 Ajungând acolo, Abraham a străbătut ţara de-a lungul ei până la stejarul lui More, din ţinutul Sihem. Pe atunci locuiau acolo canaaneii. 7 Domnul s-a arătat lui Abraham şi i-a spus: „Iată ţara pe care o voi da urmaşilor tăi”. Atunci Abraham a zidit acolo un altar Domnului, care i se arătase. 8 De acolo a plecat în munţi, la răsărit de Betel şi-a întins cortul, Betel fiind la apus şi Ai la răsărit. În acest loc a ridicat un altar Domnului şi a invocat numele Domnului. 9 Apoi Abraham şi-a tot mutat cortul din loc în loc, până la Negheb.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,12-13.18-19.20 şi 22 (R.: 12b)

R.: Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales de moştenire.

sau

R.: Fericit este poporul lui Dumnezeu.

12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,

fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire.

13 Domnul priveşte din înălţimea cerului,

el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R.

 

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de dânsul,

spre cei care nădăjduiesc în mila lui,

19 ca să-i scape de la moarte

şi să-i hrănească în timp de foamete. R.

 

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul,

pentru că el este ajutorul şi apărătorul nostru.

22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,

pentru că şi speranţa noastră este în tine. R.

 


ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)


EVANGHELIA

Scoate mai întâi bârna din ochiul tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,1-5

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi; 2 căci aşa cum judecaţi voi pe alţii, aşa veţi fi judecaţi şi voi; măsura pe care o folosiţi voi pentru alţii va fi folosită şi pentru voi. 3 De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău n-o observi? 4 Cum poţi spune fratelui tău: «Stai să-ţi scot paiul din ochi», când tu ai o bârnă în ochiul tău? 5 Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci poţi încerca să scoţi paiul din ochiul fratelui tău!”

Cuvântul Domnului