en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul a aruncat departe triburile lui Israel şi n-a mai rămas decât tribul lui Iuda.

Citire din cartea a doua a Regilor 17,5-8.13-15a.18

În zilele acelea, 5 Salmanasar, regele Asiriei, a invadat întreaga ţară a lui Israel şi s-a îndreptat împotriva Samariei, pe care a asediat-o timp de trei ani. 6 În anul al nouălea al domniei lui Ozea, regele Asiriei a ocupat Samaria, i-a deportat pe israeliţi în Asiria şi i-a aşezat în Halah, lângă râul Habor, din ţinutul Gozan şi în cetăţile mezilor. 7 Această nenorocire a venit peste ei, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului Dumnezeului lor, care îi scosese din ţara Egiptului, eliberându-i de sub stăpânirea lui faraon, regele Egiptului. Ei se închinaseră altor dumnezei 8 şi urmaseră obiceiurile naţiunilor păgâne, pe care Domnul le izgonise din faţa lor şi au urmat exemplul pe care l-au dat regii lui Israel. 13 Domnul dăduse lui Iuda şi lui Israel acest avertisment prin gura tuturor profeţilor şi a tuturor vizionarilor: „Întoarceţi-vă de pe căile voastre rele, ascultaţi de poruncile mele şi respectaţi exact prescrierile mele, conform Legii pe care am dat-o părinţilor voştri şi v-am vestit-o vouă prin slujitorii mei, profeţii”. 14 Însă ei n-au ascultat, ba chiar s-au încăpăţânat, cum au făcut şi părinţii lor, care nu s-au încrezut în Domnul Dumnezeul lor. 15a Au dispreţuit legile sale şi legământul pe care el îl încheiase cu părinţii lor, precum şi avertismentele pe care le dăduse. 18 Pentru aceasta Domnul s-a aprins de o mare mânie împotriva triburilor lui Israel şi le-a îndepărtat de la el; n-a mai rămas decât tribul lui Iuda.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 59,3.4-5.12-13 (R.: cf. 7b)

R.: Pentru bunătatea ta, ascultă-ne, Doamne!

3 Ne-ai lepădat, Dumnezeule, ne-ai împrăştiat,

te-ai mâniat pe noi. Întoarce-te la noi! R.

 

4 Ai zguduit pământul, l-ai despicat,

repară-i spărturile, căci se prăbuşeşte.

5 Ai pus pe poporul tău la grele încercări,

ne-ai dat să bem vinul amărăciunii. R.

 

12 Dumnezeule, doar tu eşti cel care ne-ai lepădat,

Dumnezeule, tu eşti cel care nu vrei să mai ieşi

cu oştirile noastre.

13 Dă-ne ajutor ca să scăpăm de necaz!

Căci ajutorul de la oameni este zadarnic. R.

 

ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)


EVANGHELIA

Scoate mai întâi bârna din ochiul tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,1-5

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi; 2 căci aşa cum judecaţi voi pe alţii, aşa veţi fi judecaţi şi voi; măsura pe care o folosiţi voi pentru alţii va fi folosită şi pentru voi. 3 De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău n-o observi? 4 Cum poţi spune fratelui tău: «Stai să-ţi scot paiul din ochi», când tu ai o bârnă în ochiul tău? 5 Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci poţi încerca să scoţi paiul din ochiul fratelui tău!”

Cuvântul Domnului