en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să nu fie ceartă între noi, căci suntem fraţi.

Citire din cartea Genezei 13,2.5-18

2 Abraham era foarte bogat în turme, argint şi aur. 5 Dar şi Lot, care îl însoţea pe Abraham, avea turme, cirezi şi corturi. 6 Locul acela nu era suficient ca să încapă amândoi; turmele lor erau prea mari, ca ei să poată rămâne împreună. 7 Din această cauză s-au iscat certuri între păstorii lui Abraham şi cei ai lui Lot; afară de aceasta, pe atunci locuiau în acel ţinut şi canaaneii şi pereziţii. 8 Abraham i-a spus lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, între păstorii mei şi ai tăi, suntem doar fraţi! 9 Nu este în faţa ta atâta întindere de pământ? Hai să ne despărţim! Dacă tu o iei la stânga, eu o iau la dreapta; dacă tu o iei la dreapta, eu o iau la stânga!” 10 Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată valea Iordanului era bine udată, căci înainte ca Domnul să fi nimicit Sodoma şi Gomora, ea era ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului, până spre ţinutul Ţoar. 11 Lot a ales toată câmpia Iordanului şi a plecat spre răsărit; astfel s-au despărţit unul de altul. 12 Abraham a rămas în ţara Canaanului, iar Lot s-a stabilit printre cetăţile din valea Iordanului şi-a întins corturile până la Sodoma. 13 Dar oamenii din Sodoma erau răi şi păcătuiau grav împotriva Domnului. 14 După plecarea lui Lot, Domnul i-a spus lui Abraham: „Ridică-ţi ochii şi priveşte din locul în care eşti! Priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus. 15 Toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi urmaşilor tăi pentru totdeauna. 16 Voi face ca urmaşii tăi să fie aşa de mulţi ca pulberea pământului, aşa încât numai cine ar putea să numere firele de praf de pe pământ va putea să-i numere şi pe urmaşii tăi. 17 Ridică-te, străbate ţara în lung şi în lat, căci ţie ţi-o voi da”. 18 Abraham şi-a ridicat corturile, a plecat şi s-a stabilit la stejarii din Mambre, lângă Hebron. Şi acolo a construit Domnului un altar.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: cf. 1a)

R.: Cel cu inima curată este primit în casa ta.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 


ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 


EVANGHELIA

Tot ce vreţi ca alţii să facă pentru voi faceţi şi voi pentru ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,6.12-14

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 6 „Nu daţi cele sfinte câinilor şi nu aruncaţi mărgăritarele voastre în faţa porcilor, ca să nu le calce în picioare şi apoi să se întoarcă şi să vă sfâşie pe voi. 12 Tot ce vreţi ca alţii să facă pentru voi faceţi şi voi pentru ei; în aceasta se cuprinde toată Scriptura: Legea şi Profeţii. 13 Intraţi prin poarta cea strâmtă, căci largă este poarta şi lat este drumul care duce la pieire şi mulţi sunt cei care merg pe el. 14 Însă strâmtă este poarta şi îngust este drumul care duce la viaţă şi puţini sunt cei care îl găsesc”.

Cuvântul Domnului