en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu voi ocroti această cetate de dragul meu şi al lui David.

Citire din cartea a doua a Regilor 19,9b-11.14-21.30-36

În zilele acelea, 9b Senaherib, regele Asiriei, a trimis nişte soli la Ezechia, regele lui Iuda, să-i spună: 10 „Nu te lăsa înşelat de Dumnezeul tău în care te încrezi şi nu-ţi spune: «Ierusalimul nu va cădea în mâinile regelui Asiriei!» 11 Tu ştii bine că regii Asiriei au nimicit toate popoarele pe care le-au cucerit, şi tu singur vei fi cruţat?” 14 Ezechia a luat scrisoarea adusă de soli şi a citit-o, apoi s-a urcat la templu, a desfăcut scrisoarea în faţa Domnului 15 şi s-a rugat astfel: «Doamne Dumnezeul lui Israel, tu care şezi deasupra heruvimilor, tu singur eşti Dumnezeu peste toate împărăţiile de pe pământ. Tu ai făcut cerul şi pământul! 16 Pleacă-ţi urechea, Doamne, şi auzi! Deschide-ţi ochii, Doamne, şi vezi! Auzi cuvintele pe care Senaherib mi le-a adresat ca să-l insulte pe Dumnezeul cel viu! 17 E adevărat, Doamne, că regii Asiriei au pustiit popoarele şi ţările lor, 18 iar pe zeii lor i-au aruncat în foc, însă aceştia nu erau dumnezei, ci lucrări făcute de mâna omului din lemn şi piatră, de aceea i-au putut nimici. 19 Te implor, Doamne Dumnezeul nostru, salvează-ne din mâna lui Senaherib, ca toţi regii pământului să ştie că tu singur eşti Dumnezeu!»” 20 Atunci profetul Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să i se spună lui Ezechia: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: Am ascultat rugăciunea pe care mi-ai adresat-o cu privire la Senaherib, regele Asiriei. 21 Iată cuvântul pe care Domnul l-a rostit împotriva lui: «Te dispreţuieşte şi îşi bate joc de tine fecioara, fiica Sionului. Fiica Ierusalimului clatină din cap cu dispreţ în urma ta. 30 Căci o rămăşiţă va ieşi din Ierusalim şi supravieţuitori din Muntele Sionului. 31 Iubirea geloasă a Domnului va face aceasta». 32 Şi iată ce spune Domnul despre regele Asiriei: «el nu va intra în această cetate, nu va arunca nici o săgeată asupra ei, el nu o va ataca la adăpostul scuturilor sale şi nu va ridica nici un val împotriva ei. 33 Se va întoarce pe drumul pe care a venit, dar în această cetate nu va pătrunde – aşa vorbeşte Domnul. 34 Eu voi ocroti această cetate, o voi salva de dragul meu şi al slujitorului meu David!»” 35 Chiar în noaptea aceea îngerul Domnului a intrat în tabăra asiriană şi a doborât o sută opt zeci şi cinci de mii de oameni. Dimineaţa la sculare, nu se mai vedeau decât cadavre. 36 Senaherib, regele Asiriei, şi-a ridicat tabăra, s-a întors la Ninive şi n-a mai ieşit din el.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 47,2-3a.3b-4.10-11 (R.: cf. 9d)

R.: Mare este iubirea ta, Doamne, faţă de poporul tău!

2 Domnul este mare şi lăudat de toţi

în cetatea Dumnezeului nostru.

3a Muntele sfânt, înalt şi frumos

este bucuria întregului pământ. R.

3b Muntele Sionului, aşezat în partea de miazănoapte,

este cetatea marelui împărat.

4 Dumnezeu este cunoscut în casele lui împărăteşti,

el s-a dovedit ca un turn bine întărit. R.

 

10 Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule,

înăuntrul lăcaşului tău!

11 Ca şi numele tău, Dumnezeule,

slava ta se întinde până la marginile pământului;

dreapta ta este plină de îndurare. R.

 

ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tot ce vreţi ca alţii să facă pentru voi faceţi şi voi pentru ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,6.12-14

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 6 „Nu daţi cele sfinte câinilor şi nu aruncaţi mărgăritarele voastre în faţa porcilor, ca să nu le calce în picioare şi apoi să se întoarcă şi să vă sfâşie pe voi. 12 Tot ce vreţi ca alţii să facă pentru voi faceţi şi voi pentru ei; în aceasta se cuprinde toată Scriptura: Legea şi Profeţii. 13 Intraţi prin poarta cea strâmtă, căci largă este poarta şi lat este drumul care duce la pieire şi mulţi sunt cei care merg pe el. 14 Însă strâmtă este poarta şi îngust este drumul care duce la viaţă şi puţini sunt cei care îl găsesc”.

Cuvântul Domnului