en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Abraham a crezut ce i-a spus Domnul şi pentru aceasta Domnul l-a socotit drept şi a încheiat un legământ cu Abraham.

Citire din cartea Genezei 15,1-12.17-18

În zilele acelea, 1 cuvântul Domnului i-a fost adresat lui Abraham într-o viziune: „Nu te teme, Abrahame! Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare!” 2 Abraham i-a răspuns: „Doamne Dumnezeul meu, ce-mi vei da, căci mă sting fără copii şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc”. 3 Şi Abraham a continuat: „Tu nu mi-ai dat urmaş, de aceea moştenitorul va fi un rob din casa mea”. 4 Atunci i-a fost adresat lui Abraham acest cuvânt al Domnului: „Nu el va fi moştenitorul tău!” 5 Apoi l-a condus afară şi i-a zis: „Priveşte cerul şi numără stelele, dacă poţi”. Şi a continuat: „Atât de mulţi vor fi urmaşii tăi”. 6 Abraham a crezut ce i-a spus Domnul şi pentru aceasta Domnul l-a socotit drept. 7 Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur, din Caldeea, ca să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta”. 8 A zis Abraham: „Doamne Dumnezeule, cum pot cunoaşte că o voi stăpâni?” 9 Şi Domnul i-a zis: „Ia o juncă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel”. 10 Abraham a luat toate aceste animale, le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa celeilalte, dar păsările nu le-a despicat. 11 Şi fiindcă păsările răpitoare se năpusteau asupra animalelor înjunghiate, Abraham le izgonea. 12 La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abraham şi l-a cuprins întuneric şi frică mare. 17 După ce a asfinţit soarele şi s-a făcut întuneric, iată un fum, ca dintr-un cuptor şi o coloană de foc au trecut printre acele jumătăţi de animale. 18 În ziua aceea Dumnezeu a încheiat un legământ cu Abraham, spunând: „Urmaşilor tăi le voi da ţara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (R.: cf. 8a)

R.: Domnul rămâne credincios legământului său.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, preamăriţi numele lui!

Faceţi cunoscute printre popoare

faptele sale minunate!

2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui!

Vorbiţi despre toate minunile sale! R.

 

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul!

4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui! R.

 

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

7 Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

 

8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său,

9 de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii,

de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham

şi de jurământul făcut lui Isaac. R.

 


ALELUIA In 15,4.5b

(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul; cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

 


EVANGHELIA

După roadele lor îi veţi recunoaşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,15-20

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 15 „Feriţi-vă de profeţii cei falşi, care vin la voi îmbrăcaţi în piei de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. 16 După roadele lor îi veţi recunoaşte. Se culeg oare struguri din spini sau smochine din ciulini? 17 Astfel tot pomul bun face roade bune şi tot pomul rău face roade rele. 18 Un pom bun nu poate să facă roade rele şi nici un pom rău să facă roade bune. 19 Tot pomul care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 20 Deci după roadele lor îi veţi recunoaşte”.

Cuvântul Domnului