en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Regele a citit cartea înaintea poporului şi a încheiat un legământ în faţa Domnului.

Citire din cartea a doua a Regilor 22,8-13; 23,1-3

În zilele acelea, 8 marele preot Hilchia i-a spus scribului Şafan: „Am găsit cartea Legii în templul Domnului”. Şi Hilchia i-a dat cartea lui Şafan. Acesta a citit-o, 9 apoi s-a dus la rege şi i-a spus: 10 „Preotul Hilchia mi-a dat o carte”. Şi Şafan a citit din această carte. 11 După ce a auzit cuvintele din cartea Legii, regele şi-a sfâşiat veşmintele 12 şi a dat această poruncă preotului Hilchia, secretarului său şi slujitorilor săi: 13 „Mergeţi şi întrebaţi-l pe Domnul pentru mine şi pentru popor cu privire la cuvintele din această carte care a fost găsită. Cumplit trebuie să se fi aprins mânia Domnului împotriva noastră, pentru că părinţii noştri n-au dat ascultare cuvintelor din această carte şi n-au împlinit ceea ce stă scris în ea”. 23,1 Regele a convocat pe toţi bătrânii din Iuda şi din Ierusalim, 2 s-au urcat la templul Domnului împreună cu toţi oamenii din Iuda, cu toţi locuitorii din Ierusalim, cu preoţii şi profeţii şi cu tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. El a citit în faţa lor toate cuvintele Cărţii Legământului care a fost găsită în templu. 3 Stând în picioare în faţa coloanei, regele a încheiat acest legământ înaintea Domnului, obligându-se să-l urmeze pe Domnul şi să păzească poruncile, legile şi hotărârile sale din toată inima şi din tot sufletul şi să împlinească cuvintele legământului scrise în această carte. Şi tot poporul a aderat la acest legământ.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,33-34.35-36.37 şi 40 (R.: cf. 33a)

R.: Condu-mă, Doamne, pe calea poruncilor tale.

33 Arată-mi, Doamne, drumul orânduielilor tale

şi-l voi urma până la sfârşit.

34 Dă-mi înţelepciune să păzesc Legea ta

şi s-o împlinesc din toată inima. R.

 

35 Călăuzeşte-mă pe cărarea poruncilor tale,

căci ea este bucuria mea.

36 Înclină-mi inima spre învăţăturile tale,

şi nu spre dorinţa de câştig. R.

 

37 Întoarce ochii mei să nu privească la lucruri deşarte

şi dă-mi viaţă după cuvântul tău.

40 Iată, eu doresc poruncile tale:

fă-mă să trăiesc după dreptatea ta. R.

 

ALELUIA In 15,4.5b

(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul; cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

După roadele lor îi veţi recunoaşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,15-20

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 15 „Feriţi-vă de profeţii cei falşi, care vin la voi îmbrăcaţi în piei de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. 16 După roadele lor îi veţi recunoaşte. Se culeg oare struguri din spini sau smochine din ciulini? 17 Astfel tot pomul bun face roade bune şi tot pomul rău face roade rele. 18 Un pom bun nu poate să facă roade rele şi nici un pom rău să facă roade bune. 19 Tot pomul care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 20 Deci după roadele lor îi veţi recunoaşte”.

Cuvântul Domnului