en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Agar i-a născut lui Abraham un fiu şi Abraham i-a dat numele de Ismael.

Citire din cartea Genezei 16,1-12.15-16

În zilele acelea, 1 Sarai, soţia lui Abraham, nu-i născuse nici un fiu. Dar având o sclavă egipteancă, numită Agar, 2 Sarai i-a spus lui Abraham: „Iată, Domnul nu mi-a dat copii, du-te la sclava mea. Poate că datorită ei voi avea un fiu”. Abraham a fost de acord cu Sarai. 3 Sarai a luat-o pe Agar egipteanca, sclava ei, şi i-a dat-o lui Abraham, soţul ei. Se împliniseră zece ani de când locuia în ţara Canaanului. 4 Acesta s-a dus la Agar şi ea a zămislit. Dar când s-a văzut însărcinată a început să o dispreţuiască pe stăpâna ei. 5 Atunci Sarai i-a zis lui Abraham: „Ocara îndurată de mine să cadă asupra ta! Eu ţi-am dat-o în braţele tale pe sclava mea şi de când a rămas însărcinată, ea mă dispreţuieşte. Domnul să fie judecător între mine şi tine!” 6 Abraham i-a răspuns: „Sclava ta este în mâinile tale. Fă cu ea ce vrei!” Sarai s-a purtat cu Agar aşa de aspru, încât ea a fugit. 7 Îngerul Domnului a întâlnit-o în pustiu, lângă un izvor care se află pe drumul Şur. 8 Îngerul i-a zis: „Agar, sclava Sarei, de unde vii şi unde mergi?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea, Sarai!” 9 Atunci îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta, umileşte-te în faţa ei!” 10 Şi a adăugat: „Îţi voi da aşa de mulţi urmaşi, încât nu vor putea fi număraţi!” 11 Şi a zis în continuare: „Tu eşti însărcinată, vei naşte un fiu şi-i vei da numele Ismael, dică: „Dumnezeu aude”, căci Domnul te-a ascultat în necazul tău. 12 Acest copil va fi nesupus ca un asin sălbatic: mâna lui va fi împotriva tuturor şi mâinile tuturor împotriva lui! Şi va sta dârz în faţa tuturor fraţilor săi”. 15 Agar i-a născut lui Abraham un fiu şi Abraham i-a dat numele de Ismael. 16 Abraham avea optzeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe Ismael.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

LECTURA I

Agar i-a născut lui Abraham un fiu şi Abraham i-a dat numele de Ismael.

Citire din cartea Genezei 16,6b-12.15-16

În zilele acelea, 6b Sarai s-a purtat cu Agar aşa de aspru, încât ea a fugit. 7 Îngerul Domnului a întâlnit-o în pustiu, lângă un izvor care se află pe drumul Şur. 8 Îngerul i-a zis: „Agar, sclava lui Sarai, de unde vii şi unde mergi?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea, Sarai!” 9 Atunci îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta, umileşte-te în faţa ei!” 10 Şi a adăugat: „Îţi voi da aşa de mulţi urmaşi, încât nu vor putea fi număraţi!” 11 Şi a zis în continuare: „Tu eşti însărcinată, vei naşte un fiu şi-i vei da numele Ismael, adică: „Dumnezeu aude”, căci Domnul te-a ascultat în necazul tău. 12 Acest copil va fi nesupus ca un asin sălbatic: mâna lui va fi împotriva tuturor şi mâinile tuturor împotriva lui! Şi va sta dârz în faţa tuturor fraţilor săi”. 15 Agar i-a născut lui Abraham un fiu şi Abraham i-a dat numele de Ismael. 16 Abraham avea opt zeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe Ismael.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,1-2.3-4a.4b-5 (R.: 1a)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun!

1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

2 Cine va putea istorisi faptele minunate ale Domnului?

Cine va putea face cunoscută toată slava lui? R.

 

3 Fericiţi sunt cei care păzesc Legea,

cei care înfăptuiesc întotdeauna dreptatea.

4a Aminteşte-ţi de noi, Doamne, din iubire faţă de poporul tău! R.

4b Nu uita de mine şi vizitează-mă cu ajutorul tău,

5 ca să văd fericirea aleşilor tăi,

să iau parte la bucuria poporului tău

şi să mă mândresc împreună cu moştenitorii tăi. R.

 


ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Casa clădită pe stâncă şi casa clădită pe nisip.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,21-29

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 21 „Nu oricine îmi zice «Doamne, Doamne », va intra în împărăţia cerurilor, dar cel care face voinţa Tatălui meu din ceruri. 22 Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, oare nu în numele tău am profeţit, nu în numele tău am scos diavoli şi nu în numele tău am făcut multe minuni?» 23 Atunci eu le voi spune pe faţă: «Nu vă cunosc; plecaţi de la mine nelegiuiţilor!» 24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, se va asemăna cu un om înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era clădită pe stâncă. 26 Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte, se va asemăna cu un om nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi s-a prăbuşit, iar prăbuşirea ei a fost mare”. 28 Astfel a terminat Isus predica sa. Mulţimile au rămas uimite de învăţătura lui, 29 deoarece el îi învăţa ca unul care are autoritate şi nu cum învăţau cărturarii lor.

Cuvântul Domnului