en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Toţi copiii de parte bărbătească vor primi tăierea împrejur. Sara îţi va naşte un fiu.

Citire din cartea Genezei 17,1.9-10.15-22

1 Când Abraham a ajuns la vârsta de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i-a apărut şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă în prezenţa mea şi fii desăvârşit!” 9 Dumnezeu i-a mai spus: „Să păzeşti legământul meu tu şi urmaşii tăi după tine din neam în neam! 10 Acesta este legământul dintre mine şi voi, care va fi păzit de tine şi de urmaşii tăi: toţi copiii de parte bărbătească vor primi tăierea împrejur”. 15 Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Abraham: „De acum nu vei mai numi pe soţia ta Sarai, ci Sara. 16 Eu o voi binecuvânta şi ea va da naştere la popoare întregi, va avea şi regi printre urmaşii ei”. 17 Atunci Abraham a căzut cu faţa la pământ, dar a început să râdă, căci îşi zicea: „Un om de o sută de ani mai poate avea copii şi Sara la vârsta de nouăzeci de ani mai poate naşte?” 18 Şi i-a spus lui Dumnezeu: „Dacă cel puţin Ismael ar trăi sub privirea ta!” 19 Dar Dumnezeu i-a răspuns: „Nu, soţia ta, Sara, îţi va naşte un fiu şi tu îi vei da numele de Isaac. Eu voi încheia un legământ cu el ca un legământ veşnic pentru urmaşii săi. 20 Şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl binecuvântez; îl voi face rodnic şi îl voi înmulţi peste măsură; el va da naştere la doisprezece principi şi voi face din el un mare popor. 21 Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care Sara, ţi-l va naşte la anul pe vremea aceasta!” 22 Când Dumnezeu a terminat de vorbit, înălţându-se, a dispărut din ochii lui Abraham.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: 4)

R.: Aşa va fi binecuvântat omul care se teme de Domnul.

1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

3 Soţia ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale,

copiii tăi, ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale. R.

 

4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul

care se teme de Domnul.

5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

 


ALELUIA Mt 8,17

(Aleluia) Isus a purtat durerile noastre, a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Doamne, dacă vrei, poţi să mă vindeci!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,1-4

În acel timp, 1 când Isus a coborât de pe munte, l-a urmat o mare mulţime de oameni. 2 Şi iată că un lepros s-a apropiat, s-a prosternat în faţa lui şi i-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi”. 3 Isus a întins mâna, l-a atins şi i-a zis: „Vreau, curăţă-te!” Şi imediat i-a dispărut lepra. 4 Apoi Isus i-a spus: „Fii atent, nu spune nimănui nimic, ci du-te, arată-te preotului şi adu jertfa pe care Moise a prescris-o în Lege, ca dovadă a vindecării tale”.

Cuvântul Domnului