en-USro-RO

| Login
18 martie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 18 martie 2019

Sfintii zilei
Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Luni din sãptãmâna a 2-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, II
Lectionar
Dan 9,4b-10: Am pãcãtuit, am sãvârșit fãrãdelegi.
Ps 78: Nu ne rãsplãti, Doamne, dupã pãcatele noastre!
Lc 6,36-38: Iertați și veți fi iertați
.
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 2-a din Post

LECTURA I

Poporul din Iuda a fost dus în robia Babilonului.

Citire din cartea a doua a Regilor 25,1-12

1 În anul al nouălea al domniei lui Sedecia, în a zecea zi a lunii a zecea, Nabucodonosor, regele Babilonului, a pornit cu toată armata să atace Ierusalimul; l-a înconjurat din toate părţile şi a ridicat în jurul lui fortificaţii pentru asediu. 2 Asediul cetăţii a durat până în al unsprezecelea an al domniei lui Sedecia. 3 În ziua a noua a lunii a patra, deoarece foametea devenise cruntă în cetate şi poporul nu mai avea pâine, 4 au făcut o spărtură în zidul cetăţii. În timpul nopţii toată armata a fugit prin poarta dintre cele două ziduri, din apropierea grădinii regelui şi au apucat-o spre câmpia Iordanului, în timp ce caldeenii împresurau cetatea. 5 Trupele caldeene l-au urmărit pe rege şi l-au ajuns în câmpiile Ierihonului. Toată armata sa îl părăsise în dezordine. 6 Caldeenii l-au prins pe regele Sedecia, l-au condus la regele Babilonului la Ribla, unde l-au judecat. 7 După ce i-au ucis pe fiii săi sub ochii lui, i-au scos ochii, l-au pus în lanţuri şi l-au dus la Babilon. 8 În ziua a şaptea a lunii a cincea, în anul al nouăsprezecelea al domniei lui Nabucodonosor, Nabuzardan, comandantul gărzilor, ofiţer al regelui Babilonului, şi-a făcut intrarea în Ierusalim. 9 A incendiat templul Domnului, palatul regesc şi toate casele mai însemnate din Ierusalim. 10 Trupele caldeene care erau cu el au dărâmat zidul de apărare al Ierusalimului. 11 Nabuzardan a dus în robie tot poporul rămas în cetate, pe cei care se predaseră regelui Babilonului şi pe meşteşugari. 12 A lăsat numai o mică parte dintre cei mai săraci de la ţară, ca să lucreze viile şi ogoarele.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 136,1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 6a)

R.: Să mi se usuce limba, dacă nu te voi lăuda pe tine, Doamne.

1 Lângă apele Babilonului şedeam şi plângeam,

când ne aduceam aminte de Sion.

2 În sălciile din ţinutul acela ne atârnasem harpele. R.

 

3 Căci acolo biruitorii noştri ne cereau cântări

şi asupritorii noştri ne cereau veselie:

„Cântaţi-ne din cântările Sionului!” R.

 

4 Cum să cântăm noi cântările Domnului

pe un pământ străin?

5 Dacă te voi uita, Ierusalime,

să mi se usuce mâna dreaptă. R.

 

6 Să mi se lipească limba de cerul gurii

dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,

dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. R.

ALELUIA Mt 8,17

(Aleluia) Isus a purtat durerile noastre, a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Doamne, dacă vrei, poţi să mă vindeci!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,1-4

În acel timp, 1 când Isus a coborât de pe munte, l-a urmat o mare mulţime de oameni. 2 Şi iată că un lepros s-a apropiat, s-a prosternat în faţa lui şi i-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi”. 3 Isus a întins mâna, l-a atins şi i-a zis: „Vreau, curăţă-te!” Şi imediat i-a dispărut lepra. 4 Apoi Isus i-a spus: „Fii atent, nu spune nimănui nimic, ci du-te, arată-te preotului şi adu jertfa pe care Moise a prescris-o în Lege, ca dovadă a vindecării tale”.

Cuvântul Domnului