en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Poporul din Iuda a fost dus în robia Babilonului.

Citire din cartea a doua a Regilor 25,1-12

1 În anul al nouălea al domniei lui Sedecia, în a zecea zi a lunii a zecea, Nabucodonosor, regele Babilonului, a pornit cu toată armata să atace Ierusalimul; l-a înconjurat din toate părţile şi a ridicat în jurul lui fortificaţii pentru asediu. 2 Asediul cetăţii a durat până în al unsprezecelea an al domniei lui Sedecia. 3 În ziua a noua a lunii a patra, deoarece foametea devenise cruntă în cetate şi poporul nu mai avea pâine, 4 au făcut o spărtură în zidul cetăţii. În timpul nopţii toată armata a fugit prin poarta dintre cele două ziduri, din apropierea grădinii regelui şi au apucat-o spre câmpia Iordanului, în timp ce caldeenii împresurau cetatea. 5 Trupele caldeene l-au urmărit pe rege şi l-au ajuns în câmpiile Ierihonului. Toată armata sa îl părăsise în dezordine. 6 Caldeenii l-au prins pe regele Sedecia, l-au condus la regele Babilonului la Ribla, unde l-au judecat. 7 După ce i-au ucis pe fiii săi sub ochii lui, i-au scos ochii, l-au pus în lanţuri şi l-au dus la Babilon. 8 În ziua a şaptea a lunii a cincea, în anul al nouăsprezecelea al domniei lui Nabucodonosor, Nabuzardan, comandantul gărzilor, ofiţer al regelui Babilonului, şi-a făcut intrarea în Ierusalim. 9 A incendiat templul Domnului, palatul regesc şi toate casele mai însemnate din Ierusalim. 10 Trupele caldeene care erau cu el au dărâmat zidul de apărare al Ierusalimului. 11 Nabuzardan a dus în robie tot poporul rămas în cetate, pe cei care se predaseră regelui Babilonului şi pe meşteşugari. 12 A lăsat numai o mică parte dintre cei mai săraci de la ţară, ca să lucreze viile şi ogoarele.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 136,1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 6a)

R.: Să mi se usuce limba, dacă nu te voi lăuda pe tine, Doamne.

1 Lângă apele Babilonului şedeam şi plângeam,

când ne aduceam aminte de Sion.

2 În sălciile din ţinutul acela ne atârnasem harpele. R.

 

3 Căci acolo biruitorii noştri ne cereau cântări

şi asupritorii noştri ne cereau veselie:

„Cântaţi-ne din cântările Sionului!” R.

 

4 Cum să cântăm noi cântările Domnului

pe un pământ străin?

5 Dacă te voi uita, Ierusalime,

să mi se usuce mâna dreaptă. R.

 

6 Să mi se lipească limba de cerul gurii

dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,

dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. R.

ALELUIA Mt 8,17

(Aleluia) Isus a purtat durerile noastre, a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Doamne, dacă vrei, poţi să mă vindeci!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,1-4

În acel timp, 1 când Isus a coborât de pe munte, l-a urmat o mare mulţime de oameni. 2 Şi iată că un lepros s-a apropiat, s-a prosternat în faţa lui şi i-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi”. 3 Isus a întins mâna, l-a atins şi i-a zis: „Vreau, curăţă-te!” Şi imediat i-a dispărut lepra. 4 Apoi Isus i-a spus: „Fii atent, nu spune nimănui nimic, ci du-te, arată-te preotului şi adu jertfa pe care Moise a prescris-o în Lege, ca dovadă a vindecării tale”.

Cuvântul Domnului