en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Oare este vreo minune pe care Domnul să nu o poată înfăptui? Voi veni din nou la tine şi Sara va avea un fiu!

Citire din cartea Genezei 18,1-15

În zilele acelea, 1 la stejarii din Mambre, Domnul i-a apărut lui Abraham, care şedea la intrarea în cort, în vremea arşiţei de la amiază. 2 Abraham şi-a ridicat ochii şi a văzut trei bărbaţi care stăteau în picioare în faţa lui. Când i-a văzut a alergat de la intrarea în cort spre ei, s-a aruncat la pământ 3 şi a zis: „Doamne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi, nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău! 4 Vi se va aduce puţină apă, vă veţi spăla picioarele şi vă veţi odihni sub acest arbore. 5 Eu voi aduce puţină pâine, ca să vă refaceţi puterile înainte de a pleca mai departe, fiindcă aţi binevoit să treceţi pe la slujitorul vostru”. Ei i-au răspuns: „Bine, fă cum ai spus!” 6 Abraham s-a dus în grabă la Sara, în cort, şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri din făina cea mai bună, frământ-o şi fă turte!” 7 Apoi a alergat la cireadă, a luat un viţel frumos şi fraged şi l-a dat servitorului ca să-l pregătească repede. 8 Apoi Abraham a luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise şi le-a pus înaintea lor, iar el a rămas în picioare lângă ei sub copac, în timp ce ei mâncau. 9 Ei l-au întrebat: „Unde-i Sara, soţia ta?” El le-a răspuns: „Înăuntru, în cort!” 10 Domnul i-a spus: „Voi veni din nou la tine peste un an, atunci soţia ta va avea un fiu”. Sara care se afla în spatele lui, la intrarea în cort, a auzit. 11 Sara a râs în sinea ei, zicându-şi: 12 „Am trecut de vârsta dragostei şi stăpânul meu este un moşneag”. 13 Domnul Dumnezeu i-a zis lui Abraham: „Pentru ce a râs Sara, zicând: „Voi naşte eu, într-adevăr, un fiu aşa bătrână cum sunt?” 14 Oare este vreo minune pe care Domnul să nu o poată înfăptui? La anul pe vremea aceasta voi veni din nou la tine şi Sara va avea un fiu! 15 Sara, de frică, a tăgăduit, zicând: „N-am râs”. Dar Domnul i-a replicat: Ba da! Ai râs!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,47.48-49.50 şi 53.54-55 (R.: cf. 54a)

R.: Domnul are grijă de poporul său.

47 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul

şi duhul meu tresaltă de bucurie

în Dumnezeu, mântuitorul meu, R.

 

48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale;

iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită.

49 Căci mi-a făcut lucruri mari Cel Puternic,

şi numele lui e sfânt. R.

 

50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam

peste cei ce se tem de dânsul.

53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu daruri,

iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. R.

 

54 L-a sprijinit pe slujitorul său, Israel,

amintindu-şi de îndurarea sa,

55 după cum a promis părinţilor noştri,

lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. R.

 


ALELUIA Mt 8,17

(Aleluia) Isus a purtat durerile noastre, a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mulţi... vor şedea la masă cu Abraham... în împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,5-17

În acel timp, 5 când Isus a intrat în Cafarnaum, un centurion din armata romană a venit la el şi l-a rugat: 6 „Doamne, servitorul meu zace acasă paralizat şi suferă cumplit”. 7 Isus i-a zis: „Voi merge şi îl voi vindeca!” 8 Centurionul i-a răspuns: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi se va vindeca servitorul meu. 9 Astfel şi eu, care sunt supus unei autorităţi, am soldaţi la ordinele mele; dacă îi spun unuia: «Du-te!», el se duce; dacă îi spun altuia: «Vino!», el vine şi dacă îi spun sclavului meu: «Fă aceasta!», el face”. 10 La aceste cuvinte, Isus cuprins de admiraţie, a zis celor care îl urmau: „Vă spun adevărul, la nimeni în Israel n-am întâlnit o asemenea credinţă. 11 Vă spun de asemenea, mulţi vor veni de la Răsărit şi de la Apus şi vor şedea la masă împreună cu Abraham, cu Isaac şi cu Iacob în împărăţia cerurilor, 12 iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi afară în întuneric; acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi”. 13 Şi Isus a spus centurionului: „Întoarce-te acasă! Facă-se ţie după cum ai crezut!” Şi în acelaşi ceas servitorul s-a vindecat. 14 Când Isus a intrat în casa lui Petru, a văzut că soacra acestuia zăcea cuprinsă de febră. 15 Atunci a prins-o de mână şi febra s-a îndepărtat. Ea s-a sculat şi a început să-i servească. 16 Când s-a făcut seară, i-au adus o mulţime de oameni stăpâniţi de diavoli, iar el prin cuvântul său a alungat duhurile şi a vindecat pe toţi bolnavii. 17 Astfel s-a împlinit cuvântul rostit de profetul Isaia: „El a luat de la noi suferinţele noastre şi ne-a eliberat de bolile noastre”.

Cuvântul Domnului