en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Strigă tare către Domnul pentru viaţa copiilor tăi, fiica Sionului.

Citire din cartea Lamentaţiunilor 2,2.10-14.18-19

2 Domnul a nimicit fără milă toate păşunile lui Iacob. În mânia lui a dărâmat fortăreţele cetăţii lui Iuda, a aruncat la pământ şi a profanat regatul şi pe principii săi. 10 Stau la pământ şi tac bătrânii fiicei Sionului; îşi pun ţărână pe cap şi îmbracă haine de doliu; fetele Ierusalimului îşi pleacă fruntea până la pământ. 11 Ochii mei se sting de atâta plâns, măruntaiele mele ard ca văpaia, inima este cuprinsă de leşin din cauza prăbuşirii cetăţii poporului meu, căci copiii şi pruncii se sting pe străzile cetăţii. 12 Ei le întreabă pe mamele lor: „Unde este pâinea şi vinul?” Şi cad sleiţi, ca doborâţi de sabie pe străzile cetăţii şi îşi dau sufletul în braţele mamelor lor. 13 Ce aş putea să-ţi spun? Cu cine să te asemăn, Ierusalime? Cum să te mângâi, fecioară, fiica Sionului? Prăbuşirea ta este imensă ca marea. Cine te poate vindeca? 14 Profeţii tăi au avut viziuni înşelătoare şi mincinoase, nu ţi-au descoperit nelegiuirile, ceea ce ar fi putut îndepărta căderea ta. Ei au scos din viziunile lor oracole amăgitoare şi false. 18 Strigă tare către Domnul, urlă, fiică a Sionului! Să curgă lacrimile tale ca un pârâu, ziua şi noaptea; nu-ţi îngădui odihnă, ochii tăi să nu se oprească din plâns! 19 Ridică-te, scoate strigăte de jale la fiecare ceas din noapte. Revarsă-ţi inima ca apa înaintea Domnului. Ridică-ţi mâinile către el, pentru viaţa pruncilor tăi, care mor de foame la toate colţurile de stradă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 73,1-2.3-5a.5b-7.20-21 (R.: 19b)

R.: Ascultă, Doamne, ruga celor săraci şi asupriţi!

1 Pentru ce, Dumnezeule, această ură îndelungată?

Pentru ce această mânie a păstorului împotriva turmei sale?

2 Adu-ţi aminte de poporul, pe care l-ai întemeiat de la origine,

pe care l-ai răscumpărat ca moştenire a ta.

Adu-ţi aminte de Muntele Sionului,

în care ţi-ai stabilit locuinţa! R.

 

3 Îndreaptă-ţi paşii spre aceste ruine fără sfârşit,

duşmanul a devastat totul în lăcaşul tău sfânt!

4 Potrivnicii tăi au scos răgete

în mijlocul templului tău.

5a În locul semnelor noastre şi-au pus însemnele biruinţei lor. R.

 

5b Ca unii care ridică securea într-un desiş de codru,

6 aşa au sfărâmat cu lovituri de securi şi de ciocane

toate obiectele sculptate cu măiestrie.

7 Au pus foc sfântului tău lăcaş;

au pângărit şi au dărâmat locuinţa numelui tău. R.

 

20 Ia aminte la jurământul pe care l-ai făcut,

căci toate colţurile ţării sunt pline de silnicie.

21 Cel asuprit să nu plece ruşinat de la tine,

cel sărac şi cel nenorocit să laude numele tău. R.


ALELUIA Mt 8,17

(Aleluia) Isus a purtat durerile noastre, a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mulţi... vor şedea la masă cu Abraham... în împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,5-17

În acel timp, 5 când Isus a intrat în Cafarnaum, un centurion din armata romană a venit la el şi l-a rugat: 6 „Doamne, servitorul meu zace acasă paralizat şi suferă cumplit”. 7 Isus i-a zis: „Voi merge şi îl voi vindeca!” 8 Centurionul i-a răspuns: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi se va vindeca servitorul meu. 9 Astfel şi eu, care sunt supus unei autorităţi, am soldaţi la ordinele mele; dacă îi spun unuia: «Du-te!», el se duce; dacă îi spun altuia: «Vino!», el vine şi dacă îi spun sclavului meu: «Fă aceasta!», el face”. 10 La aceste cuvinte, Isus cuprins de admiraţie, a zis celor care îl urmau: „Vă spun adevărul, la nimeni în Israel n-am întâlnit o asemenea credinţă. 11 Vă spun de asemenea, mulţi vor veni de la Răsărit şi de la Apus şi vor şedea la masă împreună cu Abraham, cu Isaac şi cu Iacob în împărăţia cerurilor, 12 iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi afară în întuneric; acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi”. 13 Şi Isus a spus centurionului: „Întoarce-te acasă! Facă-se ţie după cum ai crezut!” Şi în acelaşi ceas servitorul s-a vindecat. 14 Când Isus a intrat în casa lui Petru, a văzut că soacra acestuia zăcea cuprinsă de febră. 15 Atunci a prins-o de mână şi febra s-a îndepărtat. Ea s-a sculat şi a început să-i servească. 16 Când s-a făcut seară, i-au adus o mulţime de oameni stăpâniţi de diavoli, iar el prin cuvântul său a alungat duhurile şi a vindecat pe toţi bolnavii. 17 Astfel s-a împlinit cuvântul rostit de profetul Isaia: „El a luat de la noi suferinţele noastre şi ne-a eliberat de bolile noastre”.

Cuvântul Domnului