en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acest bărbat este un om al lui Dumnezeu, un sfânt; să-l invităm la noi!

Citire din cartea a doua a Regilor 4,8-11.14-16a

8 Într-o zi, profetul Elizeu s-a dus la Şunem. Acolo trăia o femeie distinsă, care l-a rugat să ia masa la dânsa. De atunci, de fiecare dată, când trecea pe acolo, se oprea, ca să mănânce la ea. 9 Ea i-a spus soţului său: „Eu ştiu că acest bărbat, care vine pe la noi mereu, este un om al lui Dumnezeu, un sfânt. 10 Să-i construim pe terasă o cameră. Acolo să-i punem un pat, o masă, un scaun şi o lampă, ca atunci când va veni pe la noi, să se poată retrage acolo”. 11 Când, într-o zi, a venit din nou, Elizeu s-a retras în această cameră, ca să se culce. 14 Apoi l-a întrebat pe servitorul său: „Ce am putea face pentru această femeie?” Servitorul i-a răspuns: „N-are nici un fiu şi bărbatul ei este în vârstă”. 15 Atunci Elizeu i-a zis: „Cheam-o aici!” Servitorul a chemat-o şi ea a venit la uşă. 16a Iar Elizeu i-a spus: „La anul pe vremea aceasta, vei ţine un fiu în braţe!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.16-17.18-19 (R.: 2a)

R.: Voi cânta totdeauna milostivirea Domnului.

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura voi spune din neam în neam adevărul tău.

3 Tu ai spus: „Iubirea mea e dăruită pe veci!”

O dată cu cerurile ai statornicit adevărul tău. R.

 

16 Fericit este poporul care ştie să-ţi cânte;

el umblă în lumina feţei tale, Doamne,

17 se bucură neîncetat de numele tău

şi se mândreşte cu dreptatea ta! R.

 

18 Căci tu eşti frumuseţea şi tăria lui

şi în bunăvoinţa ta ne măreşti puterea.

19 Domnul este scutul nostru,

el, Sfântul lui Israel, este regele nostru! R.

 

LECTURA A II-A

Prin Botez am fost înmormântaţi împreună cu Cristos întru moarte, ca să trăim o viaţă nouă.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,3-4.8-11

Fraţilor, 3 nu ştiţi voi oare că toţi cei care am fost botezaţi în Cristos Isus, întru moartea lui am fost botezaţi? 4 Prin Botez am fost înmormântaţi împreună cu el întru moarte, pentru ca să trăim o viaţă nouă asemenea lui Cristos, care a înviat din morţi prin atotputernicia Tatălui. 8 Dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom trăi de asemenea împreună cu el 9 căci noi o ştim bine: Cristos înviat din morţi nu mai moare. Moartea nu mai are nici o putere asupra lui. 10 El a murit; a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar acum trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. 11 Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi pentru păcat, dar că trăiţi pentru Dumnezeu, în Isus Cristos Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 1Pt 2,9

(Aleluia) Voi, popor al lui Dumnezeu, împărăţie de preoţi, vestiţi în lume faptele măreţe ale Domnului, care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine nu-şi ia crucea nu este vrednic de mine. Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,37-42

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 37 „Cine îşi iubeşte tatăl ori mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine nu este vrednic de mine. 39 Cine vrea să-şi păstreze viaţa pentru sine, acela o va pierde, şi cine îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va păstra. 40 Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte. Şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis pe mine. 41 Cine primeşte un profet, pentru că este profet, va fi răsplătit ca un profet, şi cine primeşte pe un om drept, pentru că este drept, va fi răsplătit ca un om drept. 42 Şi cel care va da de băut chiar şi numai un pahar cu apă proaspătă unuia dintre cei mai mici, pentru că este un ucenic, vă spun adevărul: „Nu-şi va pierde răsplata”.

Cuvântul Domnului