en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Elizeu a mers după Ilie şi i-a slujit.

Citire din cartea întâi a Regilor 19,16b.19-21

În zilele acelea, 16b Domnul a spus profetului Ilie: „Unge pe Elizeu, fiul lui Safat, ca profet în locul tău”. 19 Ilie a plecat. El l-a întâlnit pe Elizeu, fiul lui Safat, la arat. Acesta ara cu douăsprezece perechi de boi, iar a douăsprezecea pereche o mâna chiar el. Ilie a trecut pe lângă el şi i-a aruncat mantia. 20 Atunci Elizeu, părăsind boii, a alergat după Ilie şi i-a zis: „Îngăduie-mi să-mi iau rămas bun de la tatăl meu şi de la mama mea şi apoi te voi urma”. Ilie i-a răspuns: „Du-te şi apoi întoarce-te! Gândeşte-te la ceea ce ţi-am făcut”. 21 Elizeu s-a întors, a luat o pereche de boi, i-a tăiat, a fiert carnea cu lemnele plugului şi a dat oamenilor o masă de despărţire. După aceea a mers după Ilie şi a început să-i slujească.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: cf. 5a)

R.: Doamne, tu eşti bucuria şi fericirea mea.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte;

ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,

nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

LECTURA A II-A

Voi aţi fost chemaţi la libertate.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,1.13-18

Fraţilor, 1 Cristos ne-a eliberat, ca să rămânem cu adevărat liberi. Aşadar, fiţi statornici şi nu lăsaţi să vi se pună din nou jugul sclaviei. 13 Voi aţi fost chemaţi la libertate, fraţilor, dar această libertate să nu fie cumva un pretext pentru a vă satisface egoismul; dimpotrivă, slujiţi-vă unii pe alţii prin iubire. 14 Căci toată Legea îşi atinge desăvârşirea într-o singură poruncă şi aceasta este: „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 15 Dacă voi vă înţepaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, aveţi grijă că treptat veţi ajunge să vă distrugeţi cu totul unii pe alţii. 16 Aşadar, eu vă spun: Lăsaţi-vă conduşi de Duhul lui Dumnezeu şi atunci nu veţi asculta de pornirile egoiste ale trupului. 17 Căci pornirile trupului se împotrivesc duhului şi pornirile duhului se împotrivesc trupului. Aceste lucruri sunt potrivnice între ele, aşa încât vă împiedică să faceţi ceea ce aţi vrea. 18 Dar dacă vă lăsaţi conduşi de Duhul Sfânt, atunci nu mai sunteţi supuşi Legii.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 1Sam 3,9; In 6,69b

(Aleluia) Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim. Doamne, te voi urma oriunde te vei duce.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,51-62

51 Când a sosit timpul ca să fie luat din această lume, Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim. 52 A trimis înaintea lui nişte mesageri. Aceştia au pornit la drum şi au intrat într-un sat de samariteni, ca să pregătească cele necesare pentru venirea lui. 53 Dar nu l-au primit, pentru că se îndrepta spre Ierusalim. 54 Când ucenicii Iacob şi Ioan au văzut aceasta, au zis: „Doamne, vrei să cerem să cadă foc din cer ca să-i distrugă?” 55 Dar Isus s-a întors şi i-a dojenit cu asprime. 56 Şi au plecat în alt sat. 57 Pe drum, un om i-a spus lui Isus: „Te voi urma oriunde te vei duce!” 58 Isus i-a spus: „Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. 59 Isus a spus către un altul: „Urmează-mă!” Acesta i-a răspuns: „Îngăduie-mi, Doamne, să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu”. 60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor. Tu du-te şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu”. 61 Un altul i-a zis: „Te voi urma, Doamne, dar mai întâi lasă-mă să-mi iau rămas bun de la ai mei”. 62 Isus i-a răspuns: „Nimeni dintre cei care pun mâna pe plug şi se uită înapoi nu este bun pentru împărăţia lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului