en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel păcătos?

Citire din cartea Genezei 18,16-33

16 Oaspeţii lui Abraham s-au ridicat şi au mers să privească spre Sodoma dintr-un loc înalt, iar Abraham a mers cu ei ca să-i conducă. 17 Domnul şi-a zis: „Oare îi voi ascunde lui Abraham ceea ce am de gând să fac? 18 Nu, deoarece Abraham trebuie să devină un popor mare şi puternic şi toate popoarele pământului trebuie să fie binecuvântate prin el, 19 căci eu l-am ales, ca el să lase poruncă fiilor săi şi tuturor urmaşilor să păstreze calea Domnului, săvârşind ceea ce este bun şi drept, pentru ca Domnul să ducă la îndeplinire ceea ce a promis în favoarea lui Abraham”. 20 Atunci Domnul i-a zis: „Cât de mare este strigătul care se ridică împotriva Sodomei şi Gomorei şi cât de greu este păcatul lor! 21 Mă voi coborî să văd dacă purtarea lor corespunde întocmai cu strigătul ajuns până la mine, iar de nu, voi vedea!” 22 De acolo, bărbaţii s-au îndreptat spre Sodoma, iar Abraham a mai rămas înaintea Domnului. 23 El s-a apropiat şi i-a zis: „Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel păcătos? 24 Poate că se află cincizeci de drepţi în cetate; vrei tu cu adevărat să-i nimiceşti şi pe ei? Oare nu vei cruţa cetatea pentru cei cincizeci de drepţi care sunt în ea? 25 Departe de tine să faci un lucru ca acesta: să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel păcătos, să-l tratezi pe cel drept în acelaşi fel ca pe cel păcătos! Departe de tine aşa ceva! Oare judecătorul întregului pământ va da o sentinţă nedreaptă?” 26 Domnul i-a răspuns: „Dacă voi găsi cincizeci de drepţi în Sodoma, pentru ei voi cruţa toată cetatea!” 27 Abraham a reluat: „Voi îndrăzni să vorbesc cu Domnul, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă! 28 Poate că din cincizeci de drepţi vor lipsi cinci. Pentru aceştia cinci care lipsesc vei nimici toată cetatea?” Domnul i-a răspuns: „N-o voi distruge, dacă voi găsi patruzeci şi cinci”. 29 Abraham a insistat: „Poate că se vor găsi numai patruzeci”. Domnul i-a răspuns: „Pentru cei patruzeci, n-o voi distruge!” 30 Abraham i-a zis: „Să nu se supere Domnul meu, dacă îndrăznesc să mai vorbesc. Poate că vor fi numai treizeci!” Domnul i-a răspuns: „Dacă voi găsi treizeci de drepţi, n-o voi distruge!” 31 Abraham i-a zis atunci: „Voi îndrăzni să mai vorbesc încă o dată Domnului meu. Poate se vor găsi numai douăzeci!” Domnul i-a răspuns: „Pentru cei douăzeci, n-o voi distruge!” 32 Atunci i-a mai zis Abraham: „Să nu se supere Domnul meu, nu voi mai vorbi decât o singură dată. Poate se vor găsi numai zece!” Domnul i-a răspuns: „Pentru cei zece, nu voi distruge cetatea Sodoma!” 33 Când Domnul a terminat de vorbit cu Abraham, a plecat, iar Abraham s-a întors acasă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.10-11 (R.: 8a)

R.: Îndurător şi milostiv este Domnul.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

9 El nu dojeneşte la nesfârşit,

nici nu poartă pe veci mânie. R.

 

10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre,

nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre.

11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, tot aşa

de mare este mila sa faţă de cei care se tem de dânsul. R.

 


ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vino după mine!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,18-22

În acel timp, 18 văzând mulţimea din jurul său, Isus a poruncit ucenicilor să treacă pe celălalt mal. 19 Atunci s-a apropiat de el un cărturar şi i-a zis: „Învăţătorule, te voi urma oriunde te vei duce!” 20 Dar Isus i-a spus: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, însă Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. 21 Un altul dintre ucenicii lui i-a zis: „Doamne, dă-mi voie să merg mai întâi să îngrop pe tatăl meu”. 22 Isus i-a zis: „Vino după mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor”.

Cuvântul Domnului