en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Poporul meu calcă în picioare pe cei sărmani.

Citire din cartea profetului Amos 2,6-10.13-16

6 Aşa vorbeşte Domnul: „Din cauza păcatelor, din cauza păcatelor lui Israel, nu-mi schimb hotărârea. Ei îl vând pe cel drept pe bani, pe cel sărman pe o pereche de sandale. 7 Ei calcă în picioare pe cei sărmani, ca şi cum ar călca praful pământului şi închid celor nenorociţi calea spre dreptate. Tatăl şi fiul se duc la aceeaşi femeie şi pângăresc astfel numele meu cel sfânt. 8 Se tolănesc lângă altare pe hainele luate ca zălog şi în templul Dumnezeului lor beau vinul celor pe care ei i-au pedepsit. 9 Eu îi nimicisem în faţa lor pe amoriţi, care erau înalţi ca cedrii şi puternici ca stejarii; i-am nimicit de la fructe până la rădăcini! 10 Eu v-am scos din ţara Egiptului şi v-am condus prin pustiu timp de patruzeci de ani, ca să vă dau ca moştenire ţara amoriţilor. 13 Ei bine, acum vă voi strivi aşa cum un car încărcat cu snopi striveşte pământul. 14 Cel iute nu va putea fugi, cel tare nu se va putea folosi de puterea lui, iar cel viteaz nu-şi va salva viaţa; 15 arcaşul nu va putea ţine piept, picioarele nu îl vor ajuta pe cel sprinten şi nici calul pe călăreţ. 16 Chiar şi cel mai viteaz dintre luptători va fugi gol în ziua aceea”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,16bc-17.18-19.20-21.22-23 (R.: cf. 22a)

R.: Iartă, Doamne, necredinţa poporului tău!

16bc Domnul spune: „Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele? R.

 

18 Dacă vezi un hoţ, te dai de partea lui;

te simţi bine printre cei care săvârşesc adulterul.

19 Gura ta urzeşte răutate

şi limba ta ţese planuri viclene. R.

 

20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău,

cleveteşti pe fiul mamei tale.

21 Iată ce ai făcut, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

Te voi mustra şi voi pune totul sub ochii tăi”. R.

 

22 Luaţi seama, aşadar, voi care-l uitaţi pe Dumnezeu,

altfel vă sfâşii şi nu va fi nimeni care să vă scape.

23 Cine aduce jertfă de laudă mă preamăreşte;

celui care merge pe calea cea dreaptă

îi voi arăta mântuirea adusă de Dumnezeu”. R.

 

ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vino după mine!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,18-22

În acel timp, 18 văzând mulţimea din jurul său, Isus a poruncit ucenicilor să treacă pe celălalt mal. 19 Atunci s-a apropiat de el un cărturar şi i-a zis: „Învăţătorule, te voi urma oriunde te vei duce!” 20 Dar Isus i-a spus: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, însă Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. 21 Un altul dintre ucenicii lui i-a zis: „Doamne, dă-mi voie să merg mai întâi să îngrop pe tatăl meu”. 22 Isus i-a zis: „Vino după mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor”.

Cuvântul Domnului