en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu se cuvine ca fiul sclavei Agar să împartă moştenirea cu fiul meu, Isaac.

Citire din cartea Genezei 21,5.8-20

5 Abraham era în vârstă de o sută de ani când a venit pe lume fiul său, Isaac. 8 Copilul a crescut şi, în ziua în care a fost înţărcat, Abraham a dat un mare ospăţ. 9 Sara l-a văzut pe Ismael, pe care Agar egipteanca i-l născuse lui Abraham, cum se juca cu fiul ei, Isaac. 10 Atunci i-a zis lui Abraham: „Alung-o pe această sclavă şi pe fiul ei, căci nu se cuvine ca fiul acestei sclave să împartă moştenirea cu fiul meu Isaac!” 11 Acest cuvânt i-a căzut foarte greu lui Abraham, căci şi Ismael era fiul său. 12 Însă Domnul Dumnezeu i-a zis: „Nu te amărî din cauza acestui copil şi a sclavei tale. Fă tot ce îţi cere Sara, pentru că numai urmaşii lui Isaac vor purta numele tău. 13 Dar eu voi face un mare popor şi din fiul sclavei, căci şi el este urmaşul tău”. 14 A doua zi dimineaţă, Abraham a luat pâine şi un burduf cu apă, le-a pus pe umerii lui Agar împreună cu copilul şi apoi i-a dat drumul. Ea a plecat şi s-a rătăcit în pustiul Berşeba. 15 Când s-a terminat apa din burduf, a lăsat copilul sub un tufiş 16 şi s-a aşezat în preajma lui ca la o bătaie de săgeată. Ea îşi spunea: „Nu vreau să-mi văd copilul murind”. Şedea în apropiere şi plângea în hohote. 17 Dumnezeu a auzit strigătele copilului şi din cer un înger al lui Dumnezeu a strigat-o pe Agar: „Ce ai, Agar? Nu te teme! Dumnezeu a auzit glasul copilului de sub tufişul unde se află. 18 Scoală-te, ia copilul şi ţine-l de mână, căci eu voi face din el un popor mare!” 19 Atunci Dumnezeu i-a deschis ochii şi Agar a văzut o fântână. Ea s-a dus, a umplut burduful cu apă şi i-a dat copilului să bea. 20 Iar Dumnezeu a fost cu acest copil. S-a făcut mare, a rămas în pustiu şi a devenit arcaş.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,7-8.10-11.12-13 (R.: 7a)

R.: Când cel sărac strigă, Domnul îl aude.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit din toate necazurile sale.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el,

şi-i scapă din primejdie. R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

12 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă,

căci vă voi învăţa frica de Domnul.

13 Unde este omul care doreşte viaţa

şi vrea să aibă parte de zile fericite? R.

 


ALELUIA Iac 1,18

(Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ai venit aici ca să ne chinui înainte de timpul hotărât?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,28-34

În acel timp, 28 când Isus a ajuns pe celălalt ţărm al Mării Tiberiadei, în ţinutul gadarenilor, doi oameni stăpâniţi de diavol au ieşit din cimitir în întâmpinarea lui. Ei erau aşa de fioroşi încât nimeni nu putea trece pe acel drum. 29 Ei au început să strige: „Ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinui înainte de timpul hotărât?” 30 Nu departe de ei păştea o turmă mare de porci. 31 Diavolii l-au rugat pe Isus: „Dacă ne izgoneşti, trimite-ne în turma de porci”. 32 El le-a zis: „Duceţi-vă”. Ei au ieşit din oameni şi au intrat în porci. Şi iată că întreaga turmă s-a aruncat de pe malul abrupt în mare şi a pierit în valuri. 33 Păzitorii porcilor au luat-o la fugă, s-au dus în cetate şi au povestit toate cele întâmplate şi cele petrecute cu îndrăciţii. 34 Atunci toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus, şi când l-au văzut, l-au rugat să plece din ţinutul lor.

Cuvântul Domnului