en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Îndepărtaţi de la mine zgomotul asurzitor al cântărilor voastre şi dreptatea să curgă ca un râu care nu seacă niciodată.

Citire din cartea profetului Amos 5,14-15.21-24

14 Căutaţi binele şi nu răul, ca să trăiţi şi atunci Domnul Dumnezeul universului va fi cu voi, aşa cum spuneţi că este. 15 Urâţi răul şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea în tribunalele voastre, poate că atunci Domnul Dumnezeul universului se va îndura de cei care vor mai rămâne din poporul lui Israel. 21 „Eu urăsc, dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu-mi plac adunările voastre. 22 Chiar când îmi aduceţi arderi de tot şi ofrande ele nu-mi sunt plăcute; la animalele grase, pe care le aduceţi ca jertfă de împăcare, nici nu mă uit. 23 Îndepărtaţi de la mine zgomotul asurzitor al cântărilor voastre, să nu aud muzica harpelor voastre. 24 În schimb dreptatea să curgă ca apa şi nevinovăţia ca un râu care nu seacă niciodată”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 (R.: 23b)

R.: Condu-mă, Doamne, pe calea dreptăţii!

7 Domnul spune: „Ascultă, poporul meu, eu îţi vorbesc,

ascultă, Israele, eu te acuz, eu care sunt Dumnezeul tău! R.

 

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

9 Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale. R.

 

10 Căci ale mele sunt toate fiarele pădurii,

toate miile de animale din munţi.

11 Eu cunosc toate păsările cerului

şi toate vieţuitoarele câmpiei sunt ale mele. R.

 

12 Dacă mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,

căci lumea cu tot ce este în ea mie îmi aparţine.

13 Mănânc eu oare carne de tauri

şi beau sângele ţapilor? R.

 

16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele?” R.

 

ALELUIA Iac 1,18

(Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ai venit aici ca să ne chinui înainte de timpul hotărât?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,28-34

În acel timp, 28 când Isus a ajuns pe celălalt ţărm al Mării Tiberiadei, în ţinutul gadarenilor, doi oameni stăpâniţi de diavol au ieşit din cimitir în întâmpinarea lui. Ei erau aşa de fioroşi încât nimeni nu putea trece pe acel drum. 29 Ei au început să strige: „Ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinui înainte de timpul hotărât?” 30 Nu departe de ei păştea o turmă mare de porci. 31 Diavolii l-au rugat pe Isus: „Dacă ne izgoneşti, trimite-ne în turma de porci”. 32 El le-a zis: „Duceţi-vă”. Ei au ieşit din oameni şi au intrat în porci. Şi iată că întreaga turmă s-a aruncat de pe malul abrupt în mare şi a pierit în valuri. 33 Păzitorii porcilor au luat-o la fugă, s-au dus în cetate şi au povestit toate cele întâmplate şi cele petrecute cu îndrăciţii. 34 Atunci toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus, şi când l-au văzut, l-au rugat să plece din ţinutul lor.

Cuvântul Domnului