en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Jertfa patriarhului nostru Abraham.

Citire din cartea Genezei 22,1-19

În zilele acelea, 1 Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham şi i-a zis: „Abrahame, Abrahame!” El a răspuns: „Iată-mă!” 2 I-a zis Dumnezeu: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe Isaac, du-te în ţinutul Moria şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot pe un munte, pe care ţi-l voi arăta eu”. 3 Abraham s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus samarul pe măgarul său şi a luat cu el doi slujitori şi pe Isaac, fiul său. A tăiat lemne pentru jertfă şi a pornit la drum spre locul pe care i-l indicase Domnul. 4 A treia zi, ridicându-şi Abraham ochii, a văzut de departe locul acela. 5 Atunci a zis Abraham slujitorilor săi: „Rămâneţi aici cu măgarul, iar eu şi copilul ne ducem mai încolo să ne închinăm. După aceea ne vom întoarce la voi”. 6 Abraham, luând lemnele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său; iar el a luat în mâini focul şi cuţitul şi au plecat împreună. 7 Pe drum, Isaac i-a spus lui Abraham, tatăl său: „Tată!”, iar Abraham a răspuns: „Ce este, fiul meu?” Isaac a spus: „Iată focul şi lemnele, dar unde-i mielul pentru jertfă?” 8 Abraham însă a răspuns: „Fiul meu, va avea Dumnezeu grijă de mielul pentru jertfa sa!” Şi s-au dus mai departe împreună. 9 Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu, Abraham a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. Apoi l-a legat pe fiul său Isaac, l-a pus pe altar, deasupra lemnelor, 10 a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să-l jertfească pe fiul său. 11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând: „Abrahame, Abrahame!” „Iată-mă!”, a răspuns acesta. 12 Iar îngerul i-a zis: „Nu-ţi ridica mâna asupra copilului şi nu-i face nici un rău, căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pentru mine pe singurul tău fiu”. 13 Abraham a ridicat ochii şi a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. A luat deci berbecul şi l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. 14 Abraham a numit locul acela: „Dumnezeu va avea grijă”, de aceea se zice şi astăzi: „Muntele unde Domnul va avea grijă”. 15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham 16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău pentru mine, pe singurul tău fiu, 17 te voi copleşi cu binecuvântări şi îţi voi înmulţi urmaşii atât de mult, încât vor fi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării şi neamul tău va stăpâni cetăţile duşmanilor săi. 18 Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de porunca mea”. 19 Apoi Abraham s-a întors la servitorii săi, a plecat împreună cu ei la Berşeba şi s-a stabilit acolo.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 114,1-2.3ac-4.5-6.8-9 (R.: 9)

R.: Voi trăi în prezenţa Domnului pe pământul celor vii.

1 Îl iubesc pe Domnul

care ia aminte la glasul rugăciunii mele.

2 El şi-a plecat urechea spre mine,

în ziua în care l-am chemat. R.

 

3ac Mă cuprinseseră lanţurile morţii,

mă chinuiau teama şi neliniştea.

4 Am invocat numele Domnului: „Doamne, salvează-mă!” R.

 

5 Domnul este bun şi drept,

Dumnezeul nostru este plin de îndurare.

6 Domnul ocroteşte pe cei mici:

am fost în necaz şi el m-a salvat. R.

 

8 El m-a salvat de la moarte, a ferit ochii mei de lacrimi,

picioarele mele de cădere.

9 Voi trăi în prezenţa Domnului pe pământul celor vii. R.

 


ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

L-au preamărit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o asemenea putere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,1-8

În acel timp, 1 Isus a urcat într-o barcă, a trecut pe celălalt mal al lacului şi a ajuns în cetatea sa, Cafarnaum. 2 Şi iată că i-au adus un paralitic, zăcând pe o targă. Văzând credinţa lor, Isus a zis paraliticului: „Ai încredere, fiule, păcatele îţi sunt iertate!” 3 Unii dintre cărturari îşi ziceau: „Acest om spune blasfemii!” 4 Dar Isus, cunoscând gândurile lor, a zis: „De ce gândiţi rău în inima voastră? 5 Ce este mai uşor: să spun „Păcatele îţi sunt iertate”, sau să spun „Ridică-te şi umblă!”? 6 Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ, i-a zis paraliticului: „Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!” 7 Omul s-a ridicat şi s-a dus acasă. 8 Văzând aceasta, mulţimea a fost cuprinsă de teamă şi l-a preamărit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o asemenea putere.

Cuvântul Domnului