en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Du-te şi vorbeşte poporului meu ca profet.

Citire din cartea profetului Amos 7,10-17

În zilele acelea, 10 Amazia, preot din Betel, a trimis să i se spună lui Ieroboam, regele Israelului: „Amos îndeamnă la revoltă împotriva ta, chiar în regatul lui Israel! Ţara nu mai poate suporta cuvintele lui! 11 Căci iată ce spune Amos: «Ieroboam va fi ucis de sabie şi poporul lui Israel va fi dus în robie, departe de ţara sa»”. 12 Apoi Amazia i-a spus lui Amos: „Pleacă de aici cu vedeniile tale, fugi în ţara lui Iuda, acolo să-ţi câştigi existenţa făcând-o pe profetul! 13 Dar aici la Betel n-ai să mai fii profet! Căci este un sanctuar al regelui, un templu al regelui!” 14 Amos i-a răspuns lui Amazia: „Eu n-am fost profet, nici ucenic de profet, ci un păstor şi cultivator de sicomori; 15 însă Domnul m-a luat de la turmă şi mi-a zis: «Du-te şi vorbeşte ca profet poporului meu Israel!» 16 Ascultă acum cuvântul Domnului, tu, care îmi zici: «Nu profeţi împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!» 17 Ei bine, iată ce spune Domnul: «Soţia ta va ajunge o târfă în mijlocul cetăţii, fiii şi fiicele tale vor pieri de sabie, pământul tău va fi împărţit cu funia de măsurat; tu vei muri pe un pământ necurat, iar Israel va fi dus în robie, departe de ţara sa»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: 10b)

R.: Poruncile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele şi decât mierea. R.

 

ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

L-au preamărit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o asemenea putere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,1-8

În acel timp, 1 Isus a urcat într-o barcă, a trecut pe celălalt mal al lacului şi a ajuns în cetatea sa, Cafarnaum. 2 Şi iată că i-au adus un paralitic, zăcând pe o targă. Văzând credinţa lor, Isus a zis paraliticului: „Ai încredere, fiule, păcatele îţi sunt iertate!” 3 Unii dintre cărturari îşi ziceau: „Acest om spune blasfemii!” 4 Dar Isus, cunoscând gândurile lor, a zis: „De ce gândiţi rău în inima voastră? 5 Ce este mai uşor: să spun „Păcatele îţi sunt iertate”, sau să spun „Ridică-te şi umblă!”? 6 Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ, i-a zis paraliticului: „Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!” 7 Omul s-a ridicat şi s-a dus acasă. 8 Văzând aceasta, mulţimea a fost cuprinsă de teamă şi l-a preamărit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o asemenea putere.

Cuvântul Domnului