en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Isaac a îndrăgit-o pe Rebeca şi astfel i-a fost alinată durerea pricinuită de pierderea mamei sale.

Citire din cartea Genezei 23,1-4.19; 24,1-8.10b.62-67

1 Sara a trăit o sută douăzeci şi şapte de ani. 2 Ea a murit în Hebron, în ţara Canaanului. Abraham s-a dus la ea s-o jelească şi să plângă. 3 oi s-a ridicat de lângă trupul neînsufleţit al Sarei, s-a dus la hitiţi, care locuiau în ţara Canaanului, şi le-a spus: 4 „Eu sunt un străin stabilit printre voi; daţi-mi în stăpânire un loc de mormânt, ca să pot să-mi îngrop soţia, care a murit”. 19 Abraham a îngropat-o pe Sara, soţia sa, în peştera din câmpia Macpela, care este faţă în faţă cu Mambre, la Hebron, în ţara Canaanului. 24,1 Abraham era bătrân, foarte înaintat în vârstă şi Domnul îl binecuvântase în toate. 2 Abraham i-a zis celui mai bătrân servitor al casei sale, care gospodărea toată avuţia sa: 3 „Vreau să-mi faci un jurământ pe Domnul Dumnezeul cerului şi al pământului, că nu-i vei lua fiului meu o soţie dintre fiicele canaaniţilor, printre care locuiesc, 4 ci vei merge în ţara mea, la rudele mele şi de acolo vei alege o soţie pentru fiul meu Isaac!” 5 Servitorul l-a întrebat: „Şi dacă această femeie nu va fi de acord să vină cu mine în această ţară, atunci să-l duc înapoi pe fiul tău în ţara din care ai plecat?” 6 Abraham i-a răspuns: „Nicidecum, nu cumva să-l duci pe fiul meu acolo. 7 Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu şi din patria mea, mi-a făcut această promisiune cu jurământ: „Urmaşilor tăi le voi da această ţară” – el va trimite pe îngerul său înaintea ta şi tu vei lua de acolo o soţie pentru fiul meu. 8 Dacă femeia nu va fi de acord să vină cu tine, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi l-ai făcut. Dar în nici un caz nu-l vei duce înapoi pe fiul meu”. 10b Servitorul a plecat în călătorie şi s-a dus în ţara dintre cele două fluvii; de acolo a adus-o pe Rebeca, fiica lui Betuel, ruda lui Abraham. 62 Într-o zi, Isaac s-a întors de la fântâna Lacai-Roi, căci locuia în ţinutul Negheb. 63 Către seară, a ieşit la câmp, să se plimbe; când şi-a ridicat ochii, a văzut venind spre el nişte cămile. 64 Rebeca şi-a ridicat şi ea ochii, l-a văzut pe Isaac, s-a coborât de pe cămilă 65 şi l-a întrebat pe servitor: „Cine este bărbatul acela care vine pe câmp în întâmpinarea noastră?” Servitorul i-a răspuns: „E stăpânul meu!” Atunci ea şi-a luat vălul şi-a acoperit faţa. 66 Servitorul i-a relatat lui Isaac tot ce făcuse. 67 Isaac a condus-o pe Rebeca în cortul său, s-a căsătorit cu ea şi aşa i-a devenit soţie. Isaac a îndrăgit-o şi astfel i-a fost alinată durerea pricinuită de pierderea mamei sale.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,1-2.3-4a.4b-5 (R.: 1a)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun!

1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

2 Cine va putea istorisi faptele minunate ale Domnului?

Cine va putea face cunoscută toată slava lui? R.

 

3 Fericiţi sunt cei care păzesc Legea,

cei care înfăptuiesc întotdeauna dreptatea.

4a Aminteşte-ţi de noi, Doamne, din iubire faţă de poporul tău! R.

4b Nu uita de mine şi vizitează-mă cu ajutorul tău,

5 ca să văd fericirea aleşilor tăi,

să iau parte la bucuria poporului tău

şi să mă mândresc împreună cu moştenitorii tăi. R.

 


ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul;

şi eu vă voi da odihnă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu cei sănătoşi au nevoie de medic. Milă vreau, nu jertfă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13

În acel timp, 9 Isus a văzut un om, cu numele de Matei, şezând la biroul lui de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!” Matei s-a ridicat şi l-a urmat. 10 În timp ce stătea la masă în casa acestuia, au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au luat loc alături de el şi de ucenicii lui. 11 Văzând aceasta, fariseii au spus ucenicilor: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii?” 12 Isus auzindu-i, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci cei bolnavi. 13 Învăţaţi ce vrea să spună Scriptura prin aceste cuvinte: «Milă vreau, nu jertfă». Căci n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.
 Cuvântul Domnului