en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu voi trimite o foame de pâine, ci o foame după un cuvânt al Domnului.

Citire din cartea profetului Amos 8,4-6.9-12

4 Ascultaţi acestea, voi care zdrobiţi pe cei săraci şi asupriţi pe cei sărmani; 5 voi ziceţi: „Când va trece sărbătoarea lunii noi, ca să putem vinde grâul? Când se va sfârşi odată sâmbăta, ca să putem deschide grânarul? Vom micşora măsurile, vom mări preţurile şi vom falsifica balanţele. 6 Vom putea să-l cumpărăm pe cel nevoiaş cu bani puţini şi pe cel sărac cu o pereche de sandale. Vom vinde până şi pleava grâului”. 9 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Când va veni ziua mea, voi face să apună soarele la amiază şi voi întuneca pământul în plină zi; 10 voi schimba sărbătorile voastre în doliu şi toate cântările voastre în bocete; vă voi obliga să îmbrăcaţi haine de doliu şi să vă radeţi pe cap! Voi aşterne peste ţara aceasta un doliu, aşa cum se ţine pentru un fiu unic, şi sfârşitul ei va fi ca o zi de amărăciune. 11 Iată vin zilele – spune Domnul Dumnezeu – în care voi trimite foamete în ţară: nu va fi foame de pâine şi sete de apă, ci foame şi sete după un cuvânt al Domnului. 12 Atunci vor merge rătăcind de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, căutând în tot locul un cuvânt al Domnului, dar nu-l vor găsi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,2 şi 10.20 şi 30.40 şi 131 (Mt 4,4)

R.: Nu numai cu pâine trăieşte omul, dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui

şi-l caută din toată inima.

10 Te caut din toată inima;

nu permite să mă abat de la poruncile tale. R.

 

20 Sufletul meu se consumă într-una

de dorul hotărârilor tale.

30 Am ales calea adevărului,

mi-am propus să urmez hotărârile tale. R.

 

40 Iată, eu doresc poruncile tale:

fă-mă să trăiesc după dreptatea ta.

131 Îmi deschid larg gura, căci ard de sete,

sunt însetat de poruncile tale. R.


ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul;

şi eu vă voi da odihnă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu cei sănătoşi au nevoie de medic. Milă vreau, nu jertfă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13

În acel timp, 9 Isus a văzut un om, cu numele de Matei, şezând la biroul lui de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!” Matei s-a ridicat şi l-a urmat. 10 În timp ce stătea la masă în casa acestuia, au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au luat loc alături de el şi de ucenicii lui. 11 Văzând aceasta, fariseii au spus ucenicilor: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii?” 12 Isus auzindu-i, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci cei bolnavi. 13 Învăţaţi ce vrea să spună Scriptura prin aceste cuvinte: «Milă vreau, nu jertfă». Căci n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.
 Cuvântul Domnului