en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iacob l-a înlăturat pe fratele său Esau, răpindu-i binecuvântarea.

Citire din cartea Genezei 27,1-5.15-29

1 Isaac era bătrân şi ochii săi erau aşa de slăbiţi încât nu mai vedea. El l-a chemat pe Esau, fiul său cel mai mare, şi i-a zis: „Fiul meu!” Acesta i-a răspuns: „Da, sunt aici!” 2 Isaac a reluat: „Vezi! Am îmbătrânit,dar nu ştiu ziua în care voi muri. 3 Ia-ţi armele: tolba ta cu săgeţi şi arcul tău, ieşi la câmp şi adu-mi ceva vânat. 4 Pregăteşte-mi o mâncare cum îmi place mie şi adu-mi să mănânc, ca să te binecuvântez înainte de a muri!” 5 Rebeca a auzit ce a vorbit Isaac cu Esau, fiul său. 15 În timp ce Esau s-a dus la câmp după vânat pentru tatăl său, Rebeca a luat cele mai bune haine ale lui Esau, fiul ei mai mare, pe care le avea acasă şi l-a îmbrăcat cu ele pe Iacob, fiul ei mai mic. 16 Mâinile şi gâtul i le-a acoperit cu pieile iezilor, 17 apoi a dat în mâna fiului ei, Iacob, mâncarea cea gustoasă şi pâinea pe care le pregătise. 18 Iacob a intrat la tatăl său şi i-a spus: „Tată!” Acesta i-a răspuns: „Da! Cine eşti tu, fiul meu?” 19 Iacob i-a răspuns tatălui: „Eu sunt Esau, întâiul tău născut. Am făcut ce mi-ai spus. Vino deci, aşază-te şi mănâncă din vânatul meu şi apoi binecuvântează-mă!” 20 Isaac i-a spus: „Cum ai găsit aşa repede, fiul meu?” El i-a răspuns: „Domnul Dumnezeul tău mi-a scos vânatul înainte”. 21 Atunci Isaac i-a zis lui Iacob: „Apropie-te, fiul meu, ca să te pot atinge şi să ştiu dacă eşti cu adevărat fiul meu Esau”. 22 Iacob s-a apropiat de tatăl său; Isaac l-a atins şi i-a spus: „Glasul... este glasul lui Iacob, dar mâinile... sunt mâinile lui Esau!” 23 Şi nu l-a recunoscut pe Iacob, căci mâinile sale erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau, şi l-a binecuvântat. 24 El l-a întrebat din nou: „Tu eşti cu adevărat fiul meu Esau?” Iacob i-a răspuns: „Da, eu sunt!” 25 Isaac a continuat: „Dă-mi să mănânc din vânatul tău, fiul meu, şi să te binecuvântez!” Iacob l-a servit şi el a mâncat; apoi Iacob i-a adus şi vin şi el a băut. 26 Atunci tatăl său Isaac i-a zis: „Vino mai aproape şi sărută-mă, fiul meu!” 27 El s-a apropiat şi l-a sărutat. Isaac a simţit mirosul hainelor lui şi l-a binecuvântat, spunând: „Iată mirosul fiului meu este ca mirosul unei câmpii pe care a binecuvântat-o Domnul. 28 Dumnezeu să-ţi dea roua cerului şi rodnicia pământului, belşug de grâu şi de vin. 29 Popoarele să-ţi slujească, naţiunile să se plece până la pământ în faţa ta. Fii stăpân peste fraţii tăi, fiii mamei tale să se plece până la pământ înaintea ta. Blestemat să fie cel care te va blestema şi binecuvântat să fie cel care te va binecuvânta!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 134,1-2.3-4.5-6 (R.: 3a)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun!

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi numele Domnului,

lăudaţi-l, slujitori ai Domnului,

2 voi care slujiţi în casa Domnului,

în pridvorul casei Dumnezeului nostru! R.

 

3 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun,

cântaţi numelui său, pentru că este vrednic de laudă.

4 Căci Domnul l-a ales pe Iacob,

pe Israel, ca să-i aparţină. R.

 

5 Ştiu că Domnul este mare:

Domnul nostru este mai tare decât toţi zeii.

6 Domnul face tot ce vrea în cer şi pe pământ,

pe mare şi în abisuri, până în adâncul lor. R.

 


ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,14-17

În acel timp, 14 au venit la Isus ucenicii lui Ioan Botezătorul şi l-au întrebat: „Pentru ce noi şi fariseii postim deseori, iar ucenicii tăi nu postesc deloc?” 15 Isus le-a răspuns: „Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele nu va mai fi în mijlocul lor şi atunci vor posti. 16 Nimeni nu pune un petic de stofă nouă la o haină veche, căci peticul trage din haină şi face o ruptură şi mai mare. 17 Nici nu se pune vinul nou în burdufuri vechi, căci astfel burdufurile se sparg şi vinul se varsă, iar burdufurile se pierd; ci vinul nou se pune în burdufuri noi şi astfel se păstrează amândouă”.

Cuvântul Domnului