en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi întoarce din robie pe cei luaţi din poporul meu Israel şi îi voi planta pe pământul lor.

Citire din cartea profetului Amos 9,11-15

11 Aşa vorbeşte Domnul: „În ziua aceea, eu voi ridica din nou locuinţa dărâmată a lui David, îi voi repara spărturile, îi voi ridica din nou zidurile ruinate, o voi zidi din nou ca în zilele de odinioară, 12 pentru ca locuitorii ei să ia în stăpânire rămăşiţa lui Edom şi toate popoarele peste care a fost invocat numele meu – aşa spune Domnul, care va împlini toate acestea. 13 Iată, vin zilele – spune Domnul – în care se vor succeda de aproape aratul şi seceratul, culesul viilor şi semănatul, mustul va izvorî din munţi şi va curge de pe toate dealurile. 14 Voi întoarce din robie pe cei luaţi din poporul meu Israel. Ei vor construi din nou cetăţile pustiite şi vor locui în ele. Vor planta vii şi vor bea din vinul lor, vor cultiva grădini şi vor mânca din roadele lor. 15 Îi voi planta în pământul lor şi niciodată nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o – aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tău”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9.11-12.13-14 (R.: cf. 9)

R.: Cine împlineşte cuvântul Domnului se bucură de multă pace.

9 Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi,

celor care se întorc la el din toată inima. R.

 


11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,14-17

În acel timp, 14 au venit la Isus ucenicii lui Ioan Botezătorul şi l-au întrebat: „Pentru ce noi şi fariseii postim deseori, iar ucenicii tăi nu postesc deloc?” 15 Isus le-a răspuns: „Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele nu va mai fi în mijlocul lor şi atunci vor posti. 16 Nimeni nu pune un petic de stofă nouă la o haină veche, căci peticul trage din haină şi face o ruptură şi mai mare. 17 Nici nu se pune vinul nou în burdufuri vechi, căci astfel burdufurile se sparg şi vinul se varsă, iar burdufurile se pierd; ci vinul nou se pune în burdufuri noi şi astfel se păstrează amândouă”.

Cuvântul Domnului