en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Poporul acesta de răzvrătiţi să ştie cel puţin că este un profet în mijlocul lor.

Citire din cartea profetului Ezechiel 2,2-5

În zilele acelea, 2 Duhul lui Dumnezeu a venit la mine, m-a făcut să mă ridic în picioare şi l-am auzit pe Domnul, care îmi vorbea astfel: 3 „Fiul omului, eu te trimit la fiii lui Israel, la acest popor de răzvrătiţi, care s-au răsculat împotriva mea. Ei şi părinţii lor s-au ridicat împotriva mea până în ziua de azi. 4 Cei la care te trimit sunt foarte încăpăţânaţi şi cu inima împietrită. Le vei spune: „Aşa spune Domnul Dumnezeu!” 5 Fie că te vor asculta, fie că nu te vor asculta, pentru că sunt un neam de răzvrătiţi, să ştie cel puţin că este un profet în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 122,1-2a.2bcd.3-4 (R.: cf. 2cd)

R.: Ochii noştri sunt îndreptaţi către tine, Doamne, aşteptând îndurarea ta.

1 Către tine îmi ridic privirea,

către tine, care locuieşti în ceruri,

2a aşa cum privesc ochii slujitorilor

la mâinile stăpânului. R.

 

2bcd Aşa cum privesc ochii slujnicei la mâinile stăpânei,

aşa privesc ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru,

până când ne va arăta îndurarea sa. R.

 

3 Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi,

căci suntem sătui de ocară.

4 Prea sătul ni-i sufletul de batjocurile celor mândri,

de dispreţul celor îngâmfaţi. R.

 

LECTURA A II-A

Prefer să mă laud cu slăbiciunile mele pentru ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,7-10

Fraţilor, 7 ca nu cumva să mă mândresc din cauza marilor descoperiri care mi s-au făcut, am în trupul meu un ghimpe, un trimis al Satanei, pus să mă pălmuiască şi astfel să mă împiedice să mă mândresc. 8 De trei ori l-am rugat pe Domnul să-l îndepărteze de la mine; 9 însă el mi-a spus: „Harul meu îţi este de ajuns; căci puterea mea se vădeşte din plin în slăbiciune”. Iată pentru ce prefer să mă laud cu slăbiciunile mele: pentru ca să locuiască în mine puterea lui Cristos. 10 De aceea, de dragul lui Cristos, accept cu bucurie slăbiciunile, insultele, necazurile, persecuţiile şi stările de nelinişte, căci tocmai când mă simt slab, atunci sunt tare.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 4,18a

(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,1-6

În acel timp, 1 Isus a venit în patria sa şi ucenicii săi l-au însoţit. 2 În sâmbăta următoare, a început să înveţe în sinagogă. Mulţimea de oameni care îl asculta, cuprinsă de uimire, spunea: „De unde îi vin lui toate acestea? Ce-i cu înţelepciunea care i-a fost dată şi cu aceste mari minuni care se fac prin mâinile lui? 3 Nu este el tâmplarul, fiul Mariei, vărul lui Iacob, al lui Iosif, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi verişoarele lui nu sunt aici printre noi?” Şi erau profund scandalizaţi din cauza lui. 4 Isus le-a spus: „Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal, în familia lui şi în propria lui casă”. 5 Şi nu a putut face acolo nici o minune; a vindecat numai câţiva bolnavi, punându-şi mâinile peste ei. 6 Era uimit de necredinţa lor. De acolo a cutreierat satele dimprejur, învăţând.

Cuvântul Domnului