en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu voi îndrepta spre Ierusalim pacea ca un şuvoi.

Citire din cartea profetului Isaia 66,10-14c

10 Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul, şi veseliţi-vă cu el toţi cei care îl iubiţi. Împărţiţi bucuria cu el toţi cei care aţi plâns împreună cu el. 11 Astfel vă veţi hrăni şi vă veţi sătura cu laptele mângâierilor sale; beţi cu bucurie din bogăţia măririi sale. 12 Căci iată ce spune Domnul: „Eu voi îndrepta spre el pacea ca un şuvoi şi bogăţia popoarelor ca un râu ieşit din matcă. Ca nişte prunci veţi fi purtaţi în braţele lui şi dezmierdaţi pe genunchii lui. 13 Cum îşi mângâie o mamă copilul, aşa vă voi mângâia eu. În Ierusalim veţi afla mângâierea”. 14c Voi veţi vedea şi inima voastră se va bucura, şi veţi întineri ca iarba proaspătă. Domnul îşi va arăta puterea faţă de slujitorii săi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 65,1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: cf. 1)

R.: Preamăriţi-l pe Dumnezeu, toţi locuitorii pământului.

1 Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie,

voi, toţi locuitorii pământului!

2 Cântaţi slavă numelui său,

măriţi slava lui prin laudele voastre.

3a Spune-i lui Dumnezeu: „Cât de măreţe sunt lucrările tale! R.

 

4 Tot pământul se închină înaintea ta

şi cântă în cinstea ta, cântă numelui tău”.

5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu:

minunate sunt lucrările tale

în faţa întregului neam omenesc. R.

 

6 El a prefăcut marea în pământ uscat;

şi râul a fost trecut cu piciorul:

de aceea ne bucurăm de-a pururi.

7a Căci el stăpâneşte pe veci prin puterea lui. R.

 

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu,

veniţi să ascultaţi şi vă voi istorisi

ce a făcut pentru sufletul meu.

20 Binecuvântat să fie Dumnezeu

care nu respinge rugăciunea mea

şi nu a îndepărtat de la mine bunătatea lui. R.

 

LECTURA A II-A

Port în trupul meu semnele suferinţelor lui Isus.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 6,14-18

Fraţilor, 14 în ceea ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva, decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. 15 Ceea ce contează nu este nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. 16 Pacea şi îndurarea să coboare peste toţi cei care urmează această regulă ca şi asupra adevăratului Israel al lui Dumnezeu. 17 De acum înainte nimeni să nu mă supere, căci eu port în trupul meu semnele suferinţelor lui Isus. 18 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru, fraţilor. Amin.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Col 3,15a.16a

(Aleluia) Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre. Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pacea pe care i-o doriţi cuiva să coboare asupra lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-12.17-20

În acel timp, 1 Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el. 2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!» 6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la plată. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!» 10 Când însă veţi intra într-o cetate şi nu veţi fi primiţi, ieşiţi în pieţe şi spuneţi: 11 «Chiar şi praful din cetatea voastră care s-a prins de picioarele noastre îl scuturăm ca semn împotriva voastră. Dar aceasta să o ştiţi: Împărăţia lui Dumnezeu este aproape». 12 Eu vă spun: În ziua judecăţii soarta Sodomei va fi mai uşoară decât a acelei cetăţi”. 17 Cei şaptezeci şi doi de ucenici s-au întors cu inima plină de bucurie şi i-au spus: „Doamne, până şi duhurile rele ni se supun în numele tău!” 18 Isus le-a zis: „L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. 19 Vouă v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată forţa duşmanului, şi nimic nu vă va putea dăuna. 20 Cu toate acestea nu vă bucuraţi că duhurile vi se supun, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9

În acel timp, 1 Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el. 2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!» 6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la plată. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!»”.

Cuvântul Domnului