en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iacob a văzut o scară, şi pe îngerii lui Dumnezeu care urcau şi coborau şi pe Dumnezeu care i-a vorbit.

Citire din cartea Genezei 28,10-22a

În zilele acelea, 10 Iacob a plecat din Berşeba şi s-a îndreptat spre Haran. 11 Ajungând într-un anumit loc, pentru că soarele asfinţise, a rămas acolo peste noapte; a luat o piatră, a pus-o sub cap şi a adormit în acel loc. 12 În vis a văzut o scară sprijinită de pământ, al cărei vârf atingea cerul; îngerii lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea, 13 iar Domnul, care stătea lângă el, i-a spus lui Iacob: „Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Abraham, tatăl tău, Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care dormi ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi, 14 care vor fi mulţi ca praful pământului. Ei se vor răspândi de la răsărit până la apus, de la miazăzi până la miazănoapte; toate neamurile pământului vor fi binecuvântate prin tine şi prin urmaşii tăi. 15 Iată, eu sunt cu tine şi te voi păzi oriunde vei merge; te voi aduce înapoi în ţara aceasta şi nu te voi părăsi până nu voi împlini cele făgăduite”. 16 Iacob s-a trezit din somn şi a spus: „Domnul este cu adevărat în acest loc şi eu nu ştiam!” 17 Cuprins de spaimă a adăugat; „Cât de înfricoşător este locul acesta! Aici este cu adevărat casa lui Dumnezeu şi poarta cerului!” 18 A doua zi dimineaţa, Iacob a luat piatra, pe care o pusese sub cap, a pus-o ca semn de aducere aminte şi a turnat untdelemn deasupra. 19 Acelui loc, numit până atunci Luz, el i-a dat numele de Betel. 20 Atunci Iacob a făcut acest vot: „Dacă Dumnezeu este cu mine, dacă mă ocroteşte pe drumul pe care merg, dacă îmi dă pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac, 21 şi dacă mă voi întoarce sănătos şi teafăr, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. 22a Iar această piatră am pus-o ca semn de aducere aminte că aici este casa lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 90,1-2.3a şi 4.14-15ab (R.: cf. 2b)

R.: Dumnezeul meu, eu mă încred în tine!

1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt

şi locuieşti la umbra Celui Atotputernic,

2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea şi locul meu de refugiu,

Dumnezeul meu, în care mă încred”. R.

 

3a El te va elibera din laţul vânătorului.

4 El te va lua sub ocrotirea sa

şi vei găsi adăpost sub aripile lui;

fidelitatea lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

 

14 „Îl voi salva, spune Domnul, pentru că nădăjduieşte în mine,

îl voi ocroti, pentru că îmi cinsteşte numele.

15ab Când el mă va chema, eu îi voi răspunde,

voi fi alături de el în necazuri. R.

 


ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

EVANGHELIA

Fiica mea a murit chiar acum, dar vino şi va trăi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,18-26

18 În timp ce Isus vorbea, s-a apropiat de el un şef de sinagogă şi s-a prosternat în faţa lui, spunându-i: „Fiica mea chiar acum a murit; dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi!” 19 Isus s-a ridicat şi a mers după el împreună cu ucenicii săi. 20 Atunci s-a apropiat de el, pe la spate, o femeie care de doisprezece ani suferea de hemoragie şi i-a atins poala hainei, 21 căci îşi zicea în sine: „Dacă mă voi atinge cel puţin de haina lui, voi fi vindecată”. 22 Isus s-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Ai încredere, fiică, credinţa ta te-a vindecat”. Şi femeia s-a vindecat în ceasul acela. 23 Când Isus a ajuns la casa şefului de sinagogă, văzând cântătorii din fluier şi agitaţia mulţimii, 24 a zis: „Retrageţi-vă, copila n-a murit, ci doarme!” Dar ei au început să râdă de el. 25 După ce a dat afară mulţimea, Isus a prins-o pe copilă de mână şi ea s-a sculat. 26 Şi vestea aceasta s-a răspândit în tot ţinutul.

Cuvântul Domnului