en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au semănat vânt, vor culege furtună.

Citire din cartea profetului Osea 8,4-7.11-13

Aşa vorbeşte Domnul: 4 „Fiii lui Israel au pus regi fără să mă consulte pe mine, au numit principi fără învoirea mea. Din aurul şi argintul lor şi-au făcut idoli; de aceea vor fi nimiciţi. 5 Mi-e silă de viţelul tău, Samarie! Mânia mea s-a aprins împotriva fiilor tăi. Până când vor refuza să se curăţe de nelegiuirea lor? 6 Acest viţel este lucrarea lui Israel, e făcut de mâna unui meşter şi nu este Dumnezeu. Acest viţel al Samariei va fi sfărâmat în mii de bucăţi. 7 Pentru că au semănat vânt, vor secera furtună. Grâul lor nu va face spice şi dacă va face, spicele nu vor avea boabe, iar dacă vor avea, nu vor ajunge făină, şi dacă va ajunge, va fi mâncată de străini. 11 Efraim a înmulţit altarele pentru ispăşirea păcatelor, dar aceste altare nu-i slujesc decât să păcătuiască. 12 Oricâte îndrumări le dau în scris, ele sunt pentru ei ca ale unui străin. 13 Ei aduc jertfe şi mâncare din carnea lor, dar ele nu-i sunt plăcute Domnului. Dimpotrivă, ele îi aduc aminte de nelegiuirile lor şi-l fac să-i pedepsească pentru păcatele lor. Să se întoarcă în Egipt”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 113,3b-4.5-6.7-8.9-10 (R.: 9a)

R.: Te adorăm pe tine, Doamne, Dumnezeul cel viu şi adevărat

3b Dumnezeul nostru este în ceruri şi face tot ce voieşte.

4 Idolii lor sunt argint şi aur,

lucrarea mâinilor oamenilor. R.

 

5 Ei au gură, dar nu vorbesc; au ochi, dar nu pot să vadă,

6 au urechi, dar nu aud; au nas, dar nu pot să miroase. R.

 

7 Au mâini, dar nu pipăie; au picioare, dar nu merg;

din gâtul lor nu iese nici un sunet.

8 Aşa vor fi cei care i-au făcut,

precum şi cei care se încred într-înşii. R.

 

9 Poporul lui Israel se încrede în Domnul:

el este ajutorul şi scutul lor.

10 Familia lui Aron se încrede în Domnul:

el este ajutorul şi scutul lor. R.

 

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,32-38

În acel timp, 32 a fost adus la Isus un om mut, stăpânit de diavol. 33 După ce Isus l-a scos pe diavol, mutul a început să vorbească. Mulţimea a fost cuprinsă de uimire şi spunea: „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!” 34 Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli”. 35 Isus cutreiera toate cetăţile şi satele învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite şi abătute ca nişte oi fără păstor. 37 Atunci le-a zis ucenicilor săi: „Secerişul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi, aşadar, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său”.

Cuvântul Domnului