en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu m-a trimis în Egipt ca să vă scap viaţa.

Citire din cartea Genezei 44,18-21.23b-29; 45,1-5

În zilele acelea, 18 fiii lui Iacob fuseseră conduşi în faţa lui Iosif. Iuda s-a apropiat de el şi i-a spus: „Te rog, domnul meu, îngăduie slujitorului tău să-ţi adreseze un cuvânt, fără ca mânia ta să se aprindă împotriva slujitorului tău, căci tu eşti la fel de mare ca şi faraonul. 19 Domnul meu i-a întrebat pe slujitorii săi: „Mai trăieşte tatăl vostru şi mai aveţi vreun frate?” 20 Şi noi am răspuns domnului meu: „Bătrânul nostru tată trăieşte încă; mai avem şi un frate mai mic, care i s-a născut la bătrâneţe. Băiatul acesta avea un frate care a murit, iar el a rămas singurul copil al mamei sale şi tatăl nostru îl iubeşte foarte mult”. 21 Atunci tu ai spus slujitorilor tăi: „Aduceţi-l la mine, ca să-l văd cu ochii mei. 23b Dacă fratele vostru mai mic nu va veni cu voi, nu veţi mai putea veni în faţa mea. 24 Aşadar, întorcându-ne la slujitorul tău, tatăl nostru, i-am spus cuvintele domnului meu. 25 Şi când tatăl nostru ne-a zis: „Mergeţi iarăşi şi cumpăraţi hrană, 26 noi i-am răspuns: „Nu putem pleca dacă fratele nostru mai mic nu vine cu noi, căci nu vom fi primiţi în faţa acelui om, dacă Beniamin nu este cu noi”. 27 Atunci slujitorul tău, tatăl nostru, ne-a zis: „Voi ştiţi bine că Rahela nu mi-a dat decât doi fii: 28 primul a dispărut, cred că l-a sfâşiat vreo fiară; de atunci nu l-am mai văzut. 29 Dacă îl duceţi şi pe acesta departe de mine şi i se va întâmpla vreo nenorocire, veţi face, ca de durere, bătrâneţile mele să coboare în mormânt”. 45,1 Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea celor de faţă şi le-a strigat: „Să iasă toţi afară!” Când nu a mai fost nimeni lângă el, s-a făcut cunoscut fraţilor săi. 2 A început să plângă cu hohote, aşa de tare, încât l-au auzit egiptenii din casa lui faraon. 3 El a spus fraţilor săi: „Eu sunt Iosif. Mai trăieşte tatăl meu?” Dar fraţii lui nu au fost în stare să răspundă, aşa erau de tulburaţi de prezenţa lui. 4 Atunci Iosif a continuat: „Apropiaţi-vă de mine!” Şi ei s-au apropiat. El le-a zis: „Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care l-aţi vândut, ca să fie dus în Egipt. 5 Dar acum nu vă întristaţi şi nu mai regretaţi că m-aţi vândut, căci Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastră, pentru ca să vă scap viaţa!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,16-17.18-19.20-21 (R.: 5a)

R.: Să ne aducem aminte de faptele minunate ale Domnului.

sau

Aleluia.

 

16 Domnul a trimis foamete asupra ţării

şi i-a lăsat fără hrană.

17 A trimis înaintea lor pe un bărbat, pe Iosif,

care a fost vândut ca sclav. R.

 

18 I-au strâns picioarele în obezi, i-au pus lanţuri la gât,

19 până când profeţia lui s-a împlinit,

până când cuvântul Domnului s-a adeverit. R.

20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile

şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat;

21 l-a pus stăpân peste casa lui

şi mai mare peste toată bogăţia lui. R.

 


ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Gratis aţi primit, gratis să daţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,7-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerurilor este aproape, 8 vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi şi scoateţi-i pe diavoli. Gratis aţi primit, gratis să daţi. 9 Nu purtaţi la brâiele voastre nici aur, nici argint, nici monede de aramă; 10 să nu luaţi cu voi nici desagă pentru drum, nici haină de schimb, nici încălţăminte, nici toiag, pentru că cel care munceşte are dreptul la hrană. 11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat, interesaţi-vă cine este vrednic să vă primească şi rămâneţi la el până la plecarea voastră. 12 Când intraţi într-o casă, salutaţi-i pe cei care locuiesc într-însa, dorindu-le pace. 13 Dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei, iar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14 Dacă va refuza cineva să vă primească şi să dea ascultare cuvintelor voastre, ieşiţi din casa aceea sau din cetatea aceea, scuturând praful de pe picioarele voastre. 15 Vă spun adevărul: „În ziua judecăţii soarta Sodomei şi a Gomorei va fi mai uşoară decât a acelei cetăţi”.

Cuvântul Domnului