en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Inima mea se zvârcoleşte în mine.

Citire din cartea profetului Osea 11,1.3-4.8c-9

1 Aşa vorbeşte Domnul: „L-am iubit pe Israel de când era copil, şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu. 3 Eu l-am învăţat să meargă ţinându-l cu mâinile mele, şi el nu a înţeles că eu aveam grijă de el. 4 L-am condus cu bunătate, cu legături de gingăşie, l-am tratat ca un părinte care îşi ridică odorul la obraz, m-am aplecat asupra lui, dându-i de mâncare. 8c Nu, inima mea se zvârcoleşte în mine şi părerea de rău mă consumă. 9 Nu mă voi lăsa cuprins de focul mâniei mele, nu-l voi mai distruge pe Israel, căci eu sunt Dumnezeu, nu sunt om. În mijlocul vostru eu sunt Dumnezeul cel sfânt şi nu voi veni să vă nimicesc”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2 şi 3b.15-16 (R.: 4b)

R.: Arată-ne faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!

2 Ia aminte, păstor al lui Israel,

tu care-l povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă,

tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta;

3b Arată-ţi puterea şi vino în ajutorul nostru. R.

 

15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi;

priveşte din cer şi vezi.

16 Cercetează via aceasta.

Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R.

 

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Gratis aţi primit, gratis să daţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,7-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerurilor este aproape, 8 vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi şi scoateţi-i pe diavoli. Gratis aţi primit, gratis să daţi. 9 Nu purtaţi la brâiele voastre nici aur, nici argint, nici monede de aramă; 10 să nu luaţi cu voi nici desagă pentru drum, nici haină de schimb, nici încălţăminte, nici toiag, pentru că cel care munceşte are dreptul la hrană. 11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat, interesaţi-vă cine este vrednic să vă primească şi rămâneţi la el până la plecarea voastră. 12 Când intraţi într-o casă, salutaţi-i pe cei care locuiesc într-însa, dorindu-le pace. 13 Dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei, iar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14 Dacă va refuza cineva să vă primească şi să dea ascultare cuvintelor voastre, ieşiţi din casa aceea sau din cetatea aceea, scuturând praful de pe picioarele voastre. 15 Vă spun adevărul: „În ziua judecăţii soarta Sodomei şi a Gomorei va fi mai uşoară decât a acelei cetăţi”.

Cuvântul Domnului