en-USro-RO

| Login
Tuesday, April 20, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acum, ispăşim greşeala făcută faţă de fratele nostru.

Citire din cartea Genezei 41,55-57; 42,5-7a.17-24a

55 În timpul celor şapte ani de foamete pe care îi prezisese Iosif, poporul a început să ceară pâine de la faraon. Dar faraonul le zicea tuturor egiptenilor: „Mergeţi la Iosif şi faceţi ce vă spune el!” 56 Când foametea s-a întins în toată ţara, Iosif a deschis toate grânarele, ca să vândă grâu egiptenilor. Dar foametea devenea tot mai cumplită în ţara Egiptului 57 şi din toate părţile veneau în Egipt să cumpere grâu de la Iosif, căci pe tot pământul era foamete mare. 42,5 Printre mulţi alţii, au venit şi fiii lui Israel ca să cumpere grâu, căci foametea bântuia şi la ei, în ţara Canaanului. 6 Cel care supraveghea vânzarea grâului pentru toată lumea era Iosif, deoarece el avea puteri depline în ţară. Când au sosit, fraţii lui Iosif s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. 7a Cum i-a văzut, Iosif i-a recunoscut, dar i-a tratat ca pe nişte străini şi le-a vorbit cu asprime. 17 I-a ţinut sub pază sigură timp de trei zile, 18 iar a treia zi le-a spus: „Faceţi ceea ce vă voi spune şi veţi scăpa cu viaţă, căci mă tem de Dumnezeu. 19 Dacă sunteţi oameni cinstiţi, unul dintre voi să rămână în această închisoare, iar ceilalţi plecaţi şi duceţi grâu ca să vă hrăniţi familiile. 20 Apoi să mi-l aduceţi pe fratele vostru cel mai mic, ca să-mi dovediţi adevărul spuselor voastre şi să nu fiţi pedepsiţi cu moartea”. 21 Ei s-au învoit, dar îşi spuneau unii către alţii: „De bună seamă, noi ispăşim greşeala pe care am făcut-o faţă de fratele nostru Iosif; noi am văzut jalea sufletului său, când se ruga de noi şi nu l-am ascultat. De aceea a venit peste noi necazul acesta”. 22 Atunci Ruben a luat cuvântul şi le-a zis: „Oare nu v-am spus să nu săvârşiţi această crimă împotriva fratelui vostru mai mic? Dar voi nu m-aţi ascultat şi acum plătim pentru sângele lui”. 23 Deoarece se foloseau de un interpret, ei nu şi-au dat seama că Iosif îi înţelegea. 24a Dar Iosif s-a retras şi a început să plângă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,2-3.10-11.18-19 (R.: cf. 22)

R.: Domnul îl hrăneşte pe poporul său.

2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa;

lăudaţi-l cu lăuta cu zece coarde.

3 Cântaţi-i cântare nouă,

însoţiţi strigătele voastre cu cântări alese. R.

 

10 Domnul răstoarnă planurile naţiunilor,

el zădărniceşte hotărârile popoarelor.

11 Planul Domnului rămâne în veci

şi gândurile inimii sale din neam în neam. R.

 

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de dânsul,

spre cei care nădăjduiesc în mila lui,

19 ca să-i scape de la moarte

şi să-i hrănească în timp de foamete. R.

 


ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,1-7

În acel timp, 1 chemându-i la sine pe cei doisprezece ucenici, Isus le-a dat putere ca să scoată duhurile necurate şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Iată numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, numit Petru, şi Andrei, fratele său; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele său; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Pe aceşti doisprezece Isus i-a trimis în misiune, spunându-le: „Nu mergeţi la păgâni şi nu intraţi în nici o cetate a samaritenilor. 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 În drumul vostru vestiţi că împărăţia cerurilor este aproape”.

Cuvântul Domnului