en-USro-RO

| Login
14 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 14 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Ștefan-Teodor, ep. m.; Fer. Serapion, cãlug. m.
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 32-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, IV
Lectionar
Înț 7,22-8,1: Înțelepciunea este iradierea luminii veșnice, oglinda fãrã patã a lucrãrii lui Dumnezeu.
Ps 118: Cuvântul tãu, Doamne, rãmâne în vecii vecilor.
Lc 17,20-25: Împãrãția lui Dumnezeu este înãuntrul vostru.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 32-a de peste an

LECTURA I

A venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul.

Citire din cartea profetului Osea 10,1-3.7-8.12

1 Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Dar cu cât avea mai multe roade, cu atât zidea mai multe altare; cu cât ţara devenea mai bogată, cu atât ridica în cinstea idolilor monumente mai frumoase. 2 Inima lor era împărţită, de aceea îşi vor primi pedeapsa. Domnul le va răsturna altarele, le va distruge idolii. 3 Atunci vor zice: „Nu mai avem rege, pentru că nu ne-am temut de Domnul. Dar dacă am avea un rege, ce ar putea să facă el pentru noi?” 7 A dispărut Samaria cu regele ei, ca spuma de pe suprafaţa apei! 8 Sanctuarele nelegiuirii în care a păcătuit Israel vor fi pustiite; spini şi mărăcini vor acoperi altarele lor. Atunci vor zice munţilor: „Ascundeţi-ne!” şi colinelor: „Cădeţi peste noi!” 12 Semănaţi dreptate şi veţi secera îndurare; desţeleniţi un pământ nou, a venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul, până va veni să reverse asupra voastră mântuirea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 4b)

R.: Căutaţi fără încetare faţa lui Dumnezeu.

2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui!

Vorbiţi despre toate minunile sale!

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

 

4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui!

5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R.

 

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

7 Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,1-7

În acel timp, 1 chemându-i la sine pe cei doisprezece ucenici, Isus le-a dat putere ca să scoată duhurile necurate şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Iată numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, numit Petru, şi Andrei, fratele său; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele său; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Pe aceşti doisprezece Isus i-a trimis în misiune, spunându-le: „Nu mergeţi la păgâni şi nu intraţi în nici o cetate a samaritenilor. 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 În drumul vostru vestiţi că împărăţia cerurilor este aproape”.

Cuvântul Domnului