en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

A venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul.

Citire din cartea profetului Osea 10,1-3.7-8.12

1 Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Dar cu cât avea mai multe roade, cu atât zidea mai multe altare; cu cât ţara devenea mai bogată, cu atât ridica în cinstea idolilor monumente mai frumoase. 2 Inima lor era împărţită, de aceea îşi vor primi pedeapsa. Domnul le va răsturna altarele, le va distruge idolii. 3 Atunci vor zice: „Nu mai avem rege, pentru că nu ne-am temut de Domnul. Dar dacă am avea un rege, ce ar putea să facă el pentru noi?” 7 A dispărut Samaria cu regele ei, ca spuma de pe suprafaţa apei! 8 Sanctuarele nelegiuirii în care a păcătuit Israel vor fi pustiite; spini şi mărăcini vor acoperi altarele lor. Atunci vor zice munţilor: „Ascundeţi-ne!” şi colinelor: „Cădeţi peste noi!” 12 Semănaţi dreptate şi veţi secera îndurare; desţeleniţi un pământ nou, a venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul, până va veni să reverse asupra voastră mântuirea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 4b)

R.: Căutaţi fără încetare faţa lui Dumnezeu.

2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui!

Vorbiţi despre toate minunile sale!

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

 

4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui!

5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R.

 

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

7 Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,1-7

În acel timp, 1 chemându-i la sine pe cei doisprezece ucenici, Isus le-a dat putere ca să scoată duhurile necurate şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Iată numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, numit Petru, şi Andrei, fratele său; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele său; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Pe aceşti doisprezece Isus i-a trimis în misiune, spunându-le: „Nu mergeţi la păgâni şi nu intraţi în nici o cetate a samaritenilor. 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 În drumul vostru vestiţi că împărăţia cerurilor este aproape”.

Cuvântul Domnului