en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

De acum pot să mor liniştit căci am văzut faţa ta.

Citire din cartea Genezei 46,1-7.28-30


În zilele acelea, 1 Israel a plecat spre Egipt împreună cu tot ce avea. Ajuns la Berşeba, el a adus jertfe lui Dumnezeu, pe care l-a cinstit tatăl său Isaac. 2 Şi Dumnezeu l-a chemat într-o viziune de noapte: „Iacobe, Iacobe!” El a răspuns: Iată-mă!” 3 Dumnezeu a reluat: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău! Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo voi face din tine un popor mare. 4 Eu voi coborî împreună cu tine în Egipt şi tot eu te voi scoate de acolo. Iar Iosif îţi va închide ochii”. 5 Iacob a plecat de la Berşeba. Fiii săi l-au urcat împreună cu copiii şi soţiile lor în carele pe care le trimisese faraonul ca să-i aducă. 6 Au luat cu ei turmele şi averea pe care o agonisiseră în ţara Canaanului. Astfel a plecat Iacob în Egipt împreună cu toată familia sa. 7 A luat cu sine în Egipt pe fiii şi pe nepoţii săi, pe fiicele şi pe nepoatele sale; cu un cuvânt pe toţi urmaşii săi. 28 L-a trimis pe Iuda înaintea sa la Iosif ca să-i pregătească sosirea în ţinutul Goşen. 29 Când a intrat în ţinutul Goşen, Iosif a poruncit să se înhame caii la carul său şi a pornit în întâmpinarea tatălui său Iacob. Îndată ce l-a văzut i s-a aruncat la gât şi a plâns multă vreme în braţele lui. 30 Israel i-a spus lui Iosif: „De acum pot să mor liniştit, căci ţi-am văzut faţa şi ştiu că trăieşti încă”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (R.: 39a)

R.: Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

18 Domnul cunoaşte zilele celor credincioşi, moştenirea lor este veşnică.

19 Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii

şi în zilele de foamete sunt îndestulaţi. R.

 

27 Îndepărtează-te de rău şi fă binele

şi vei avea o casă pentru totdeauna.

28 Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii săi:

cei răi vor pieri pe veci, seminţia celor nelegiuiţi va fi nimicită. R.

 

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,

el este ocrotitorul lor în timpul încercării.

40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,

îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R.ALELUIA In 16,13a; 14,26b

(Aleluia) Când va veni Duhul adevărului, vă va învăţa tot adevărul şi vă va aduce aminte de tot ceea ce v-am spus eu, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,16-22

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 16 „Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. 17 Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”.

Cuvântul Domnului