en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre: „Tu eşti Dumnezeul nostru!”

Citire din cartea profetului Osea 14,2-10

Aşa vorbeşte Domnul: 2 „Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai prăbuşit din pricina fărădelegilor tale. 3 Căutaţi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul şi spuneţi-i: «Iartă-ne toate nelegiuirile, primeşte o jertfă care-ţi place: în locul viţeilor îţi oferim ca jertfă cuvintele buzelor noastre. 4 Pentru că asirienii nu pot să ne salveze, nu vom mai încăleca pe cai şi nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre: Tu eşti Dumnezeul nostru, căci numai la tine găseşte milă cel orfan». 5 Voi vindeca rănile căderii lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei; 6 voi fi ca roua pentru Israel, el va înflori ca un crin şi îşi va întinde rădăcinile ca pomii Libanului. 7 Ramurile lui vor creşte, podoaba lui va fi ca aceea a măslinului şi mireasma lui ca aceea a pădurii Libanului. 8 Se vor întoarce şi se vor aşeza la umbra mea; vor cultiva din nou grâul, vor face să rodească viile, iar vinul lor va avea renumele celui din Liban. 9 Efraime, poţi tu să mă mai confunzi cu idolii? Eu sunt cel care te ascult şi am privirea îndreptată asupra ta, eu sunt ca un chiparos verde, de la mine provin roadele tale. 10 Cine este atât de înţelept ca să înţeleagă lucrurile acestea? Cine este atât de priceput ca să le pătrundă? Drepte sunt căile Domnului, cei drepţi merg pe ele, iar cei păcătoşi se poticnesc şi cad”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.8-9.12-13.14 şi 17 (R.: 17b)

R.: Gura mea va vesti mărirea ta, Doamne!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate

şi în îndurarea ta nemărginită şterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă de toată vinovăţia mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

8 Tu te bucuri când vezi adevărul în adâncul inimii,

fă deci să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu.

9 Stropeşte-mă cu isop şi mă voi curăţi,

spală-mă şi mai mult decât zăpada mă voi albi. R.

 

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu un duh binevoitor.

17 Doamne, deschide-mi buzele

şi gura mea va vesti mărirea ta. R.

 

ALELUIA In 16,13a; 14,26b

(Aleluia) Când va veni Duhul adevărului, vă va învăţa tot adevărul şi vă va aduce aminte de tot ceea ce v-am spus eu, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,16-22

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 16 „Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. 17 Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”.

Cuvântul Domnului