en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu va avea grijă de voi şi vă va scoate din ţara aceasta.

Citire din cartea Genezei 49,29-33; 50,15-25

În zilele acelea, 29 Iacob a dat fiilor săi această poruncă: „În curând voi trece la părinţii mei. Înmormântaţi-mă lângă părinţii mei în peştera din pământul lui Efron hetitul, 30 în peştera din câmpia Macpela, faţă în faţă cu Mambre, în ţara Canaanului, pe care Abraham l-a cumpărat de la Efron hetitul ca loc de înmormântare. 31 Acolo au fost înmormântaţi Abraham şi Sara, soţia lui; acolo au fost înmormântaţi Isaac şi soţia lui Rebeca, şi tot acolo am înmormântat-o pe Lea. 32 Pământul şi peştera, care se găseşte în el, au fost cumpărate de la hitiţi”. 33 Când Iacob a terminat de dat fiilor săi această poruncă, s-a întins în pat, şi-a dat duhul şi a trecut la strămoşii săi. 50,15 Văzând că tatăl lor a murit, fraţii lui Iosif şi-au zis: „Cine ştie dacă Iosif nu ne va trata ca pe nişte duşmani şi nu ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut!” 16 De aceea i-au trimis vorbă lui Iosif: „Înainte de a muri, tatăl tău ne-a lăsat cu limbă de moarte: 17 «Aşa să-i spuneţi lui Iosif: Iartă fraţilor tăi crima şi păcatul lor, răul pe care ţi l-au făcut». Acum deci iartă păcatul pe care l-au săvârşit slujitorii Dumnezeului tatălui tău!” Când i s-au spus aceste cuvinte, Iosif a plâns. 18 Apoi fraţii săi au venit ei înşişi, s-au aruncat la picioarele lui şi i-au spus: „Iată-ne, suntem sclavii tăi!” 19 Dar Iosif le-a răspuns: „Nu vă temeţi! I-am luat eu oare locul lui Dumnezeu? 20 Voi aţi vrut să-mi faceţi un rău, dar Dumnezeu a voit să scoată din aceasta un bine, după cum se vede astăzi; să menţină în viaţă un popor mare. 21 Aşadar, nu vă temeţi. Eu voi avea grijă de voi şi de copiii voştri”. Aşa i-a liniştit şi le-a îmbărbătat inimile. 22 Iosif a rămas în Egipt împreună cu familia tatălui său; el a trăit o sută zece ani, 23 aşa încât a văzut pe nepoţii şi pe strănepoţii fiului său Efraim. Chiar şi pe copiii lui Machir, fiul lui Manase, celălalt fiu al său, i-a primit pe genunchii săi când s-au născut. 24 Apoi Iosif a spus fraţilor săi: „Curând voi muri, însă Dumnezeu va avea grijă de voi; vă va scoate din ţara aceasta şi vă va duce în acea ţară pe care a promis-o cu jurământ lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob”. 25 Şi Iosif i-a pus pe fiii lui Iacob să facă acest jurământ: „Când Dumnezeu vă va scoate din ţara aceasta, luaţi de aici cu voi şi oasele mele!” Aşa a murit Iosif în vârstă de o sută zece ani.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,1-2.3-4.6-7 (R.: cf. Ps 67,33)

R.: Căutaţi-l pe Domnul; el este izvorul vieţii.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, preamăriţi numele lui!

Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale minunate!

2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui!

Vorbiţi despre toate minunile sale! R.

 

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul!

4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui! R.

 

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

7 Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

 


ALELUIA 1Pt 4,14

(Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu vă temeţi de cei care ucid trupul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,24-33

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Ucenicul nu este mai presus de maestrul său şi nici slujitorul mai presus de stăpânul său. 25 Ucenicul să fie mulţumit, dacă este ca maestrul său, iar servitorul, dacă este ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit «Belzebul», cu cât mai rău va fi pentru cei din casa lui!? 26 Deci nu vă temeţi de oameni, căci nimic nu este acoperit care să nu fie scos la iveală şi nimic ascuns care să nu fie făcut cunoscut. 27 Ceea ce vă spun la întuneric, vestiţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche, predicaţi de pe acoperişuri. 28 Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai curând de acela care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate. 31 Deci nu vă temeţi: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume. 32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri; 33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”.

Cuvântul Domnului