en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ploaia face pământul să rodească.

Citire din cartea profetului Isaia 55,10-11

Aşa vorbeşte Domnul: 10 „După cum ploaia şi zăpada, care cad din ceruri, nu se întorc înapoi fără să ude pământul, fără să-l facă să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, 11 tot aşa şi cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ceea ce vreau eu şi îşi va împlini misiunea”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 64,10abcd. 10e-11.12-13.14 (R.: cf. Lc 8,8)

R.: Doamne, binecuvântează pământul ca să aducă roade bogate.

10abcd Tu porţi de grijă pământului,

tu îi potoleşti setea, tu îl umpli cu bogăţii;

rezervoarele cerului sunt pline cu apă. R.

10e Tu faci să crească grâul pentru oameni. Astfel pregăteşti pământul:

11 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,

îl înmoi cu ploaie şi-i binecuvântezi răsadurile. R.

 

12 Încununezi tot anul cu binecuvântările tale:

pe urmele tale curge belşugul.

13 Păşunile pustiului sunt bogate,

colinele sunt încinse cu veselie. R.

 

14 Păşunile se acoperă cu oi, văile se îmbracă cu grâne;

toate strigă de bucurie şi cântă. R.

 

LECTURA A II-A

Toate făpturile aşteaptă să se descopere că suntem fiii lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,18-23

Fraţilor, 18 eu sunt convins că suferinţele timpului de faţă nu înseamnă nimic în comparaţie cu măreţia care va fi descoperită în noi. 19 Toate creaturile aşteaptă cu nerăbdare să vadă această descoperire a fiilor lui Dumnezeu. 20 Toată făptura a fost supusă forţelor nimicitoare, nu pentru că ea ar fi vrut, ci din cauza aceluia care a supus-o acestor forţe. 21 Cu toate acestea, ea şi-a păstrat speranţa de a fi eliberată de această sclavie, de degradarea la care a fost supusă, pentru a cunoaşte libertatea şi măreţia copiilor lui Dumnezeu. 22 Noi ştim că toate cele create suspină şi îndură durerile unei naşteri, care durează încă. 23 Şi nu numai ele, ci şi noi, care am început prin a-l primi pe Duhul Sfânt, noi înşine suspinăm în noi şi aşteptăm ca, o dată cu eliberarea trupului nostru, să se descopere că suntem fii adoptivi.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA cf. Lc 8,11

(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos;

cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Semănătorul a ieşit să semene.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,1-23

1 În ziua aceea Isus a ieşit din casă şi s-a aşezat pe malul lacului. 2 În jurul lui s-a adunat o mulţime aşa de mare de oameni, încât el s-a urcat şi s-a aşezat în barcă iar mulţimea stătea pe mal. 3 El le-a spus multe lucruri în parabole: „Iată, semănătorul a ieşit să semene. 4 În timp ce semăna, o parte din seminţe au căzut lângă drum, unde au venit păsările cerului şi le-au mâncat. 5 Altele au căzut pe pământ pietros, unde era numai puţin pământ; ele au încolţit îndată pentru că pământul nu era destul de adânc, 6 dar când s-a ridicat soarele le-a dogorât şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat. 7 Altele au căzut între spini iar spinii au crescut şi le-au înăbuşit. 8 În sfârşit, altele au căzut în pământ bun şi au dat roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci. 9 Cine are urechi să audă!” 10 Ucenicii s-au apropiat de Isus şi i-au spus: „Pentru ce le vorbeşti în parabole?” 11 El le-a răspuns: „Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului, dar lor nu li s-a dat. 12 Celui care are i se va mai da şi-i va prisosi, dar celui care nu are şi ceea ce are i se va lua. 13 De aceea le vorbesc în parabole, pentru că, deşi văd, nu văd, pentru că, deşi aud, nu aud şi nu înţeleg. 14 Astfel se împlineşte în ei profeţia lui Isaia care zice: «Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege; cu ochii veţi privi, dar nu veţi vedea. 15 Acest popor şi-a împietrit inima, şi-a astupat urechile şi-a acoperit ochii, pentru ca ochii lor să nu vadă, urechile lor să nu audă şi inima lor să nu înţeleagă, ca nu cumva să se convertească şi eu să-i vindec». 16 Dar fericiţi sunteţi voi, căci ochii voştri văd şi urechile voastre aud. 17 Căci vă spun adevărul: mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi şi n-au văzut, şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit. 18 Ascultaţi ce vrea să spună parabola semănătorului. 19 Când cineva aude cuvintele împărăţiei fără să le înţeleagă, vine Cel Rău şi răpeşte cea ce s-a semănat în inima lui; în cazul lui, sămânţa a căzut lângă drum. 20 Sămânţa a căzut în pământ pietros la acela care aude cuvântul şi-l primeşte îndată cu bucurie; 21 dar în inima lui nu prinde rădăcini, căci el este nestatornic şi, când este strâmtorat şi prigonit din cauza cuvântului, îndată se poticneşte şi cade. 22 Între spini sămânţa a căzut la acela care, ce-i drept, aude cuvântul, dar apoi grijile acestei lumi şi pofta de avere înăbuşă cuvântul şi-l împiedică să aducă roade. 23 În pământ bun a căzut sămânţa la acela care aude cuvântul şi-l înţelege, apoi aduce roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci”.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,1-9

În ziua aceea 1 Isus a ieşit din casă şi s-a aşezat pe malul lacului. 2 În jurul lui s-a adunat o mulţime aşa de mare de oameni, încât el s-a urcat şi s-a aşezat în barcă iar mulţimea stătea pe mal. 3 El le-a spus multe lucruri în parabole: „Iată, semănătorul a ieşit să semene. 4 În timp ce semăna, o parte din seminţe au căzut lângă drum, unde au venit păsările cerului şi le-au mâncat. 5 Altele au căzut pe pământ pietros, unde era numai puţin pământ; ele au încolţit îndată pentru că pământul nu era destul de adânc, 6 dar când s-a ridicat soarele le-a dogorât şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat. 7 Altele au căzut între spini iar spinii au crescut şi le-au înăbuşit. 8 În sfârşit, altele au căzut în pământ bun şi au dat roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci. 9 Cine are urechi să audă!”

Cuvântul Domnului