en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Du-te şi vorbeşte poporului meu ca profet.

Citire din cartea profetului Amos 7,12-15

În zilele acelea, 12 Amazia, preotul din Betel, i-a spus lui Amos: „Pleacă de aici cu vedeniile tale, fugi în ţara lui Iuda, acolo să-ţi câştigi existenţa făcând-o pe profetul! 13 Dar aici la Betel n-ai să mai fii profet! Căci este un sanctuar al regelui, un templu al regelui!” 14 Amos i-a răspuns lui Amazia: „Eu n-am fost profet, nici ucenic de profet, ci un păstor şi cultivator de sicomori; 15 însă Domnul m-a luat de la turmă şi mi-a zis: „Du-te şi vorbeşte ca profet poporului meu Israel!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)

R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta!

9ab Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui mărirea lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu ne-a ales în Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-14

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. 5 El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos; iată ce a voit el în bunătatea sa, 6 ca să fie lăudată măreţia harului său, pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său 8 ne-a înzestrat cu toată înţelepciunea şi înţelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale după bunăvoinţa pe care a avut-o dinainte în Cristos, 10 pentru ca să o înfăptuiască la împlinirea timpurilor, strângând la un loc toate: cele din cer şi cele de pe pământ, sub un singur cap, care este Cristos. 11 În el Dumnezeu ne-a predestinat ca să fim poporul său; şi el, care înfăptuieşte tot ceea ce a hotărât, a voit ca noi, prin speranţa în Cristos, 12 să fim ca nişte instrumente care cântă gloria sa. 13 În Cristos şi voi aţi ascultat cuvântul adevărului, vestea cea bună a mântuirii voastre; prin el, atunci când aţi îmbrăcat credinţa, voi aţi primit pecetea Duhului. 14 Iar Duhul, pe care Dumnezeu îl promisese, este garanţia că vom primi moştenirea, adică răscumpărarea, prin care Dumnezeu ne va lua în stăpânire spre lauda măreţiei sale.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-10

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. 5 El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos: iată ce a voit el în bunătatea sa, 6 ca să fie lăudată măreţia harului său, pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său 8 ne-a înzestrat cu toată înţelepciunea şi înţelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale după bunăvoinţa pe care a avut-o dinainte în Cristos, 10 pentru ca să o înfăptuiască la împlinirea timpurilor, strângând la un loc toate: cele din cer şi cele de pe pământ, sub un singur cap, care este Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Prima trimitere a ucenicilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,7-13

În acel timp, 7 Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi, pentru prima oară, i-a trimis doi câte doi: el le-a dat putere asupra duhurilor rele 8 şi le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât doar un baston. Să nu aibă nici pâine, nici sac cu provizii, nici bani la cingătoare. 9 Să fie încălţaţi numai cu sandale şi să nu îmbrace două tunici. 10 Şi le-a mai spus: „Când intraţi într-o casă, rămâneţi acolo până la plecarea voastră din acea localitate. 11 Şi dacă într-o localitate nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, plecaţi mai departe scuturând praful de pe picioarele voastre ca o mărturie împotriva lor. 12 Cei doisprezece au plecat, au predicat oamenilor că trebuie să se convertească, 13 au scos mulţi diavoli, au uns pe mulţi bolnavi cu untdelemn şi i-au vindecat.

Cuvântul Domnului