en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cuvântul acesta este chiar lângă tine ca să-l împlineşti.

Citire din cartea Deuteronomului 30,10-14

Moise a spus poporului israelit: 10 „Ascultă glasul Domnului Dumnezeului tău şi împlineşte hotărârile şi poruncile scrise în această carte a Legii. Întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, 11 căci această Lege, pe care ţi-o prescriu eu astăzi, nu este nici prea înaltă pentru tine şi nici prea departe de tine. 12 Ea nu este în ceruri ca tu să spui: «Cine se va urca în cer ca să ne-o aducă şi să ne-o vestească, pentru ca noi s-o putem împlini?» 13 Ea nu este dincolo de mare, ca tu să spui: «Cine va trece marea, ca să ne-o aducă şi să ne-o vestească, pentru ca noi s-o împlinim?» 14 Cuvântul acesta este chiar lângă tine, pe buzele tale şi în inima ta, ca tu să-l poţi împlini”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,14 şi 17.30-31.36ab-37 (R.: cf. 33)

R.: Domnul este aproape de cel care-l caută.

14 Către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,

căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa.

În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,

tu care mă poţi mântui cu adevărat.

17 Ascultă-mă, Doamne; iubirea ta este plină de bunătate;

în îndurarea ta cea mare întoarce-ţi privirea spre mine. R.

 

30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă;

ridică-mă, Dumnezeule, mântuirea mea!

31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări

şi-l voi preamări, aducându-i mulţumiri. R.

 

36ab Căci Dumnezeu va mântui Sionul

şi va reclădi cetăţile lui Iuda.

37 Urmaşii slujitorilor săi le vor moşteni

şi cei care iubesc numele lui vor locui în ele. R.

 

LECTURA A II-A

Toate au fost create prin Cristos şi pentru Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,15-20

15 Cristos este imaginea lui Dumnezeu cel nevăzut, primul născut între toate creaturile. 16 Căci în el au fost create toate: cele din cer şi cele de pe pământ, fiinţele văzute şi cele nevăzute; tronurile, domniile, puterile şi stăpânirile; toate au fost create prin el şi pentru el. 17 El este înainte de toate şi toate există prin el. 18 El este capul trupului, adică al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morţi; el are întâietatea în toate. 19 Căci Dumnezeu a voit ca toate lucrurile să-şi atingă desăvârşirea în Cristos. 20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, cele din cer şi cele de pe pământ, aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 6,64b.69b

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine este aproapele meu?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,25-37

În acel timp, 25 ca să-l prindă în vorbă pe Isus, un învăţător al Legii i-a pus această întrebare: „Învăţătorule ce trebuie să fac, ca să dobândesc viaţa veşnică?” 26 Isus l-a întrebat: „În Lege ce este scris? Ce citeşti?” 27 El i-a răspuns: ”Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 28 Isus i-a zis: „Bine ai răspuns: fă aşa şi vei dobândi viaţa!” 29 Însă el, voind să-şi justifice întrebarea, i-a spus lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?” 30 Isus a reluat: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâinile tâlharilor, care, după ce l-au jefuit şi l-au bătut, rănindu-l grav, au plecat lăsându-l aproape mort. 31 Din întâmplare a trecut pe acolo un preot, care l-a văzut, dar a trecut mai departe. 32 Tot aşa şi un levit, ajungând în acel loc, l-a văzut şi a trecut mai departe. 33 Dar un samaritean, care era în călătorie, a ajuns în dreptul lui, l-a văzut şi i s-a făcut milă de el. 34 Atunci s-a apropiat, i-a pansat rănile turnând pe ele ulei şi vin, apoi l-a pus pe animalul său de povară, l-a condus la un han şi i-a purtat de grijă. 35 A doua zi a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Ai grijă de el, şi tot ce vei mai cheltui îţi voi da înapoi când mă voi întoarce»”. 36 Ce părere ai, care din cei trei a fost aproapele omului care căzuse în mâinile tâlharilor?” 37 Învăţătorul Legii i-a răspuns: «Cel care a avut milă de el». Isus i-a zis: «Mergi şi fă şi tu la fel!».

Cuvântul Domnului