en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Când Domnul Dumnezeu vorbeşte, cine nu devine profet?

Citire din cartea profetului Amos 3,1-8; 4,11-12

1 Ascultaţi acest cuvânt pe care Domnul l-a rostit împotriva voastră, fiii lui Israel, împotriva întregului popor pe care l-a scos din ţara Egiptului: 2 „Numai pe voi v-am ales dintre toate popoarele pământului; de aceea vă voi pedepsi pe voi pentru toate nelegiuirile voastre!” 3 Merg oare doi oameni împreună, fără ca mai întâi să se fi înţeles? 4 Urlă oare leul în pădure, fără ca să aibă pradă? 5 Se aude glasul puiului de leu în culcuşul lui, dacă nu a înhăţat nimic? Cade pasărea în laţul pus pe pământ, fără să fi fost atrasă de o momeală? 6 Se închide capcana fără să se fi prins nimic în ea? Sună oare trâmbiţa într-o cetate, fără ca poporul să fie ameninţat de vreo primejdie? Vine oare vreo nenorocire asupra unei cetăţi, fără să fie pricinuită de Domnul? 7 Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa profeţilor, care sunt slujitorii lui. 8 Când leul mugeşte, cine nu se teme? Când Domnul Dumnezeu vorbeşte, cine nu devine profet? 4,11 „Eu am adus asupra voastră o mare nenorocire, ca asupra Sodomei şi Gomorei şi aţi ajuns ca un tăciune scos din foc. Şi totuşi nu v-aţi întors la mine” – spune Domnul. 12 „De aceea mă voi purta astfel cu tine, Israele, şi pentru că mă voi purta astfel, pregăteşte-te, Israele, pentru întâlnirea cu Domnul Dumnezeul tău!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 5,5-6a.6b-7.8 (R.: 9a)

R.: Condu-mă, Doamne, pe calea dreptăţii.

5 Căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul;

cel rău nu poate rămâne în preajma ta.

6a Cei nesocotiţi nu pot să stea în faţa ta. R.

 

6b Tu îi urăşti pe cei nelegiuiţi

7 şi-i nimiceşti pe cei mincinoşi.

Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală. R.

 

8 Dar eu, prin îndurarea ta cea mare,

pot să intru în casa ta

şi să mă închin pătruns de frica ta

în templul tău cel sfânt. R.

 

ALELUIA Ps 129,5

(Aleluia) Speranţa mea este în Domnul; eu mă încred în cuvântul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus a dojenit vântul şi marea şi s-a făcut linişte deplină.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,23-27

În acel timp, 23 Isus s-a urcat în barcă, iar ucenicii l-au urmat. 24 Deodată s-a iscat pe mare o furtună atât de puternică, încât valurile acopereau barca; iar el dormea. 25 Atunci ucenicii s-au apropiat de el şi l-au trezit, spunându-i: „Doamne, salvează-ne, că pierim!” 26 El însă le-a zis: „Pentru ce vă este frică, oameni slabi în credinţă?” Apoi s-a ridicat în picioare, a dojenit vântul şi marea şi s-a făcut linişte deplină. 27 Cei de faţă au fost cuprinşi de uimire şi spuneau: „Ce fel de om este acesta, că până şi vântul şi marea ascultă de el!”

Cuvântul Domnului