en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Faraonul a spus: Să luăm măsuri împotriva israeliţilor, ca să nu se înmulţească.

Citire din cartea Exodului 1,8-14.22

În zilele acelea, 8 în Egipt a venit la putere un nou rege, care nu-l cunoscuse pe Iosif. 9 El a spus poporului său: „Iată că fiii lui Israel sunt acum un popor mai numeros şi mai puternic decât noi. 10 Să luăm măsuri împotriva lor, ca să nu se mai înmulţească, pentru că altfel, în caz de război, se vor alia cu duşmanii noştri, vor lupta împotriva noastră şi apoi vor pleca din ţară”. 11 Atunci au fost puşi peste fiii lui Israel supraveghetori de corvoadă, care să-i asuprească silindu-i la munci grele. Astfel au trebuit să construiască pentru faraon cetăţile Pitom şi Ramses, împreună cu depozitele lor de provizii. 12 Dar cu cât erau mai asupriţi, cu atât se înmulţeau mai mult şi numărul lor creştea peste măsură, astfel încât atrăgeau asupra lor ura tot mai mare a egiptenilor. 13 De aceea egiptenii i-au supus la o sclavie aspră 14 şi le-au făcut viaţa de nesuportat din cauza muncilor grele; pregătirea lutului şi a cărămizilor şi tot felul de munci ale câmpului. Astfel israeliţii au fost siliţi la o muncă aspră de sclavi. 22 În cele din urmă faraon a dat întregului său popor această poruncă: „Aruncaţi în Nil pe toţi băieţii care se vor naşte la evrei! Nu lăsaţi în viaţă decât fetele!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,1-3.4-6.7-8 (R.: 8a)

R.: Ajutorul nostru vine de la Domnul.

1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,

– să spună Israel acum -

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,

când s-au năpustit acei oameni peste noi,

3 în focul mâniei lor, ne-ar fi înghiţit de vii. R.

 

4 Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste noi,

5 ar fi trecut peste noi valuri năprasnice.

6 Binecuvântat să fie Domnul,

care nu ne-a lăsat pradă dinţilor lor. R.

 

7 Sufletul nostru a scăpat,

ca o pasăre din laţul vânătorului:

laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 


ALELUIA Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu am venit să aduc pacea, ci sabia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,34–11,1

În acel timp, Isus a spus apostolilor săi: 34 „Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ: nu am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Da, am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa; 36 duşmanii omului vor fi cei din casa lui. 37 Cine îşi iubeşte tatăl ori mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine nu este vrednic de mine. 39 Cine vrea să-şi păstreze viaţa pentru sine, acela o va pierde, şi cine îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va păstra. 40 Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte. Şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis pe mine. 41 Cine primeşte un profet, pentru că este profet, va fi răsplătit ca un profet, şi cine primeşte pe un om drept, pentru că este drept, va fi răsplătit ca un om drept. 42 Şi cel care va da de băut chiar şi numai un pahar cu apă proaspătă unuia dintre cei mai mici, pentru că este un ucenic, vă spun adevărul: „Nu-şi va pierde răsplata”. 11,1 Când Isus a terminat de dat aceste învăţături celor doisprezece ucenici, a plecat de acolo ca să înveţe şi să predice prin cetăţile lor.

Cuvântul Domnului