en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Spălaţi-vă, înlăturaţi dinaintea ochilor mei faptele voastre rele.

Citire din cartea profetului Isaia 1,11-17

11 La ce-mi folosesc atâtea jertfe pe care mi le aduceţi? – spune Domnul. Sunt sătul de berbecii jertfiţi ca ardere de tot şi de grăsimea viţeilor; n-am nici o plăcere de sângele taurilor, al mieilor şi al ţapilor. 12 Când veniţi să vă prezentaţi în faţa mea, cine vă cere să-mi călcaţi pridvorul cu astfel de daruri? 13 Nu-mi mai aduceţi daruri zadarnice! Mă dezgustă fumul de tămâie, lunile noi, sâmbetele, adunările sacre! Nu mai pot suporta aceste sărbători unite cu nelegiuirea. 14 Urăsc lunile noi, căci sărbătorile voastre au ajuns pentru mine o povară, nu le mai pot suferi. 15 Când întindeţi mâinile, eu îmi acopăr ochii; şi oricât de mult v-aţi ruga, eu nu vă ascult; mâinile voastre sunt pline de sânge: 16 spălaţi-vă, curăţaţi-vă, îndepărtaţi răutatea gândurilor voastre dinaintea ochilor mei, încetaţi de a săvârşi răul, 17 învăţaţi să faceţi binele, cântaţi dreptatea, ajutaţi-l pe cel oprimat, faceţi dreptate celui orfan, apăraţi văduva!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: 23b)

R.: Cel care merge pe calea cea dreaptă va vedea mântuirea lui Dumnezeu.

8 Ascultă, poporul meu:

„Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

9 Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale. R.

 

16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele? R.

 

21ab Iată ce ai făcut, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte

şi celui care merge pe calea cea dreaptă

îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”. R.

 

ALELUIA Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu am venit să aduc pacea, ci sabia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,34–11,1

În acel timp, Isus a spus apostolilor săi: 34 „Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ: nu am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Da, am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa; 36 duşmanii omului vor fi cei din casa lui. 37 Cine îşi iubeşte tatăl ori mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine nu este vrednic de mine. 39 Cine vrea să-şi păstreze viaţa pentru sine, acela o va pierde, şi cine îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va păstra. 40 Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte. Şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis pe mine. 41 Cine primeşte un profet, pentru că este profet, va fi răsplătit ca un profet, şi cine primeşte pe un om drept, pentru că este drept, va fi răsplătit ca un om drept. 42 Şi cel care va da de băut chiar şi numai un pahar cu apă proaspătă unuia dintre cei mai mici, pentru că este un ucenic, vă spun adevărul: „Nu-şi va pierde răsplata”. 11,1 Când Isus a terminat de dat aceste învăţături celor doisprezece ucenici, a plecat de acolo ca să înveţe şi să predice prin cetăţile lor.

Cuvântul Domnului