en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

I-a dat numele Moise, pentru că a fost scos din apă.

Făcându-se mare s-a întors la fraţii săi.

Citire din cartea Exodului 2,1-15a

În zilele acelea, 1 un bărbat din tribul lui Levi s-a căsătorit cu o femeie din acelaşi trib. 2 Ea a zămislit şi a dat naştere unui fiu. Văzând că era frumos, l-a ţinut ascuns timp de trei luni. 3 Când n-a mai putut să-l ascundă, a luat un coş de papură, l-a uns cu smoală şi cu răşină, l-a pus pe copil în el, iar coşul l-a aşezat la marginea Nilului, între trestii. 4 Sora copilului stătea la distanţă să vadă ce se va întâmpla. 5 Fiica faraonului a coborât la fluviu să facă baie, în timp ce însoţitoarele ei au rămas pe mal şi se plimbau. Ea a observat coşul printre trestii şi a trimis pe sclava ei să-l aducă. 6 Când l-a deschis şi s-a uitat înăuntru a văzut un copil care plângea; i s-a făcut milă de el şi a zis: „Este un copil de evreu”. 7 Sora copilului a spus atunci fiicei faraonului: „Nu vrei să merg să chem o doică dintre femeile evreilor, care să-ţi alăpteze acest copil? 8 Fiica faraonului i-a răspuns: „Da, du-te!” Fata s-a dus şi a chemat-o pe mama băiatului. 9 Şi i-a spus fiica faraonului: „Ia copilul acesta şi hrăneşte-l pentru mine şi eu îţi voi da răsplata. Şi femeia a luat copilul şi l-a hrănit”. 10 Când copilul a mai crescut, ea l-a dus la fiica faraonului, care l-a adoptat ca fiu şi i-a pus numele de Moise, spunându-şi: „L-am scos din apă!” 11 Anii au trecut şi Moise s-a făcut mare. Într-o zi, ducându-se la cei din neamul său, a văzut cu ochii lui muncile grele la care erau supuşi. Atunci a observat pe un egiptean cum îl bătea pe un evreu. 12 Privind în jurul lui şi nevăzând pe nimeni, Moise l-a ucis pe egiptean şi l-a îngropat în nisip. 13 A doua zi, când a ieşit din nou, a văzut doi evrei bătându-se şi i-a zis celui care nu avea dreptate: „De ce îl baţi pe cel de un neam cu tine?” 14 Acesta i-a răspuns: „Cine te-a pus supraveghetor şi judecător peste noi? Vrei să mă ucizi şi pe mine, aşa cum l-ai ucis pe egiptean?” Cuprins de teamă, Moise şi-a zis: „Fără îndoială, fapta mea e cunoscută”. 15a Faraonului i s-a adus la cunoştinţă acest lucru şi căuta să-l ucidă pe Moise, dar acesta a fugit şi s-a stabilit în ţinutul Madian.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,3.14.30-31.33-34 (R.: cf. 33)

R.: Cei săraci să-l caute pe Domnul şi se va bucura inima lor!

3 Mă afund în mlaştină şi n-am nimic de care să mă prind,

am căzut în ape adânci şi curentul lor mă trage cu sine. R.

 

14 Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,

căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa.

În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,

tu care mă poţi mântui cu adevărat. R.

 

30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă;

ridică-mă, Dumnezeule, mântuirea mea!

31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări

şi-l voi preamări, aducându-i mulţumiri. R.

 

33 Să vadă cei săraci şi să se bucure!

Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă.

34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci

şi nu uită de cei care sunt în închisoare. R.

 


ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tirului, Sidonului şi pământului Sodomei le va fi mai uşor în ziua judecăţii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,20-24

În acel timp, 20 Isus a început să mustre cetăţile în care a făcut cele mai multe din minunile sale, dar care nu s-au convertit. 21 „Vai ţie, Corazine, vai ţie, Betsaida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile care s-au făcut la voi, de mult şi-ar fi pus haine de doliu şi cenuşă în semn de pocăinţă. 22 Ei bine, eu vă spun: «În ziua judecăţii, Tirul şi Sidonul vor avea o soartă mai uşoară decât a voastră». 23 Şi tu, Cafarnaum, crezi că vei fi oare înălţat până la cer? Nu, vei fi târât în jos până la locuinţa morţilor. Căci dacă s-ar fi făcut în Sodoma, minunile care s-au făcut în tine, cetatea acesta ar fi rămas până azi. 24 Dar eu vă spun: «În ziua judecăţii, pământul Sodomei va avea o soartă mai uşoară decât a ta»”.

Cuvântul Domnului