en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

De nu vă ţineţi de mine nu vă puteţi menţine.

Citire din cartea profetului Isaia 7,1-9

1 În timpul lui Ahaz, regele lui Iuda, Razin regele Siriei şi Pecah regele lui Israel, au pornit spre Ierusalim ca să-l atace, dar nu l-au putut cuceri. 2 Când s-a aflat la palatul regelui că armata siriană şi-a stabilit tabăra în Efraim, regele şi poporul său au început să tremure de spaimă, cum tremură copacii pădurii la bătaia vântului. 3 Dar Domnul i-a spus lui Isaia: „Du-te în întâmpinarea lui Ahaz, tu şi fiul tău Sear-Iaşub, la capătul canalului piscinei de sus, pe drumul numit «Câmpul piuarilor» 4 şi spune-i: «Fii liniştit, nu te teme şi nu-ţi pierde curajul în faţa acestor doi tăciuni care fumegă de mânia aprinsă a lui Rezin, regele Siriei, şi a regelui lui Israel. 5 Da, Siria în înţelegere cu Efraim şi cu regele lui Israel au hotărât pieirea ta. Ei au spus: 6 «Să mergem împotriva regatului lui Iuda, să pătrundem în el şi să-l obligăm să se predea şi vom pune ca rege peste el pe fiul lui Tabeel». 7 Însă iată ce spune Domnul Dumnezeu: «Nu, aceasta nu se va întâmpla! 8 Căci capitala Siriei este Damascul şi Rezin nu este decât capul Damascului; 9 capitala lui Efraim este Samaria, iar Pecah nu este decât capul Samariei; peste şaizeci şi cinci de ani Efraim va fi distrus şi va dispărea din rândul popoarelor. Dacă nu vă ţineţi de mine, nu veţi putea rezista”.

Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL Ps 47,2-3a.3b-4.5-6.7-8 (R.: 9d)

R.: Doamne Dumnezeul nostru, tu eşti tăria poporului tău!

2 Domnul este mare şi lăudat de toţi

în cetatea Dumnezeului nostru.

3a Muntele sfânt, înalt şi frumos

este bucuria întregului pământ. R.

 

3b Muntele Sionului, aşezat în partea de miazănoapte,

este cetatea marelui împărat.

4 Dumnezeu este cunoscut în casele lui împărăteşti,

el s-a dovedit ca un turn bine întărit. R.

 

5 Căci iată, regii s-au aliat, au năvălit împreună;

6 dar când au ajuns şi au privit au înlemnit

şi, de groază, au luat-o la fugă. R.

 

7 Acolo i-a cuprins un tremur

şi zvârcoliri ca ale unei femei care naşte.

8 Au fost izgoniţi, de parcă ar fi fost luaţi de vântul de la răsărit,

care sfărâmă corăbiile din Tarşiş. R.

 

ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tirului, Sidonului şi pământului Sodomei le va fi mai uşor în ziua judecăţii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,20-24

În acel timp, 20 Isus a început să mustre cetăţile în care a făcut cele mai multe din minunile sale, dar care nu s-au convertit. 21 „Vai ţie, Corazine, vai ţie, Betsaida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile care s-au făcut la voi, de mult şi-ar fi pus haine de doliu şi cenuşă în semn de pocăinţă. 22 Ei bine, eu vă spun: «În ziua judecăţii, Tirul şi Sidonul vor avea o soartă mai uşoară decât a voastră». 23 Şi tu, Cafarnaum, crezi că vei fi oare înălţat până la cer? Nu, vei fi târât în jos până la locuinţa morţilor. Căci dacă s-ar fi făcut în Sodoma, minunile care s-au făcut în tine, cetatea acesta ar fi rămas până azi. 24 Dar eu vă spun: «În ziua judecăţii, pământul Sodomei va avea o soartă mai uşoară decât a ta»”.

Cuvântul Domnului