en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Îngerul Domnului a apărut în mijlocul unui foc, care se ridica dintr-un tufiş.

Citire din cartea Exodului 3,1-6.9-12

În zilele acelea, 1 Moise păzea oile şi caprele socrului său Ietro, preot în Madian. Într-o zi a mânat turma dincolo de deşert şi a ajuns la Horeb, muntele lui Dumnezeu. 2 Acolo i-a apărut îngerul Domnului în mijlocul unui foc care se ridica dintr-un tufiş. Moise a privit la tufişul care ardea, dar nu se mistuia. 3 Atunci şi-a zis: „Am să mă apropii ca să văd acest lucru ciudat; pentru ce nu se mistuie tufişul?” 4 Când Domnul a văzut că Moise se apropie ca să privească, l-a strigat din mijlocul tufişului arzând: „Moise, Moise!” Iar el a răspuns: „Iată-mă!” 5 Domnul i-a zis: „Nu te apropia mai mult. Scoate-ţi sandalele, căci locul pe care stai este un pământ sfânt!” 6 Şi a continuat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob!” Moise şi-a acoperit faţa, căci se temea să-şi îndrepte privirea spre Dumnezeu. 9 Domnul i-a zis lui Moise: „Strigătele fiilor lui Israel au ajuns până la mine şi am văzut cum îi asupresc egiptenii. 10 Şi acum du-te, eu te trimit la faraon. Scoate din Egipt pe poporul meu, pe fiii lui Israel”. 11 Moise i-a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu ca să merg la faraon şi ca să-i pot scoate pe fiii lui Israel din Egipt?” 12 Atunci Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt cu tine! Şi iată după care semn vor recunoaşte că eu te-am trimis: Când vei scoate din Egipt pe poporul meu, veţi oferi jertfe lui Dumnezeu pe muntele acesta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.6-7 (R.: 8a)

R.: Îndurător şi milostiv este Domnul.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

6 Domnul săvârşeşte dreptatea

şi apără cauza celor asupriţi.

7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale

şi faptele sale minunate fiilor lui Israel. R.

 


ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-27

În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a spus: 25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. 26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta. 27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu; şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere.

Cuvântul Domnului