en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Oare se laudă securea în faţa celui care taie cu ea?

Citire din cartea profetului Isaia 10,5-7.13-16

Aşa vorbeşte Domnul: 5 „Vai ţie, Asirie, unealta mâniei mele, toiagul urgiei mele! 6 Eu te trimit împotriva unui popor nelegiuit, împotriva unei naţiuni care îmi întărâtă furia, ca să-l jefuieşti, să iei totul ca pradă şi să-l calci în picioare în noroiul drumurilor”. 7 Asiria însă nu judecă astfel, ea are altceva în gând; să distrugă şi să nimicească popoare multe. 13 Regele ei îşi zice: „Prin puterea mâinii mele am făcut aceasta şi prin înţelepciunea mea, căci sunt priceput. Am desfiinţat graniţele popoarelor, am jefuit tezaurele lor şi ca un viteaz am înlăturat regi de pe tronurile lor. 14 Mâna mea a luat ca dintr-un cuib bogăţiile popoarelor. Aşa cum aduni ouă părăsite, aşa am adunat laolaltă întregul pământ; nici o pasăre nu a dat din aripi, n-a deschis ciocul şi nu a scos vreun ţipăt!” 15 Oare se laudă securea în faţa celui ce taie cu ea? Sau se mândreşte ferăstrăul în faţa aceluia care îl mânuieşte? Ar fi ca şi cum toiagul ar mişca mâna celui care îl poartă, ca şi cum bastonul l-ar ridica pe omul care îl ţine. 16 De aceea Domnul Dumnezeul universului îi va nimici pe aceşti soldaţi bine hrăniţi, iar sub gloria lor va izbucni un foc care îi va pârjoli ca un incendiu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 93,5-6.7-8.9-10.14-15 (R.: 14)

R.: Domnul nu părăseşte pe poporul său!

5 Cei nelegiuiţi calcă în picioare poporul tău, Doamne,

şi asupresc moştenirea ta.

6 Măcelăresc pe văduvă şi pe cel străin

şi ucid pe cel orfan. R.

 

7 Şi spun: „Domnul nu vede, Dumnezeul lui Iacob nu ştie!”

8 Luaţi aminte, oameni necugetaţi!

Când veţi înţelege, oameni fără judecată? R.

 

9 Cel ce a format urechea oare nu aude?

Cel ce a modelat ochiul oare nu vede?

10 Cel care conduce popoarele oare nu pedepseşte,

el, care a dat omului cunoaşterea? R.

 

14 Domnul nu este nepăsător faţă de poporul său

şi nu părăseşte moştenirea sa.

15 El va face din nou judecată după dreptate,

de ea se vor bucura toţi cei cu inima curată. R.

 

ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-27

În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a spus: 25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. 26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta. 27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu; şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere.

Cuvântul Domnului