en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cel care se numeşte „Eu sunt” m-a trimis la voi.

Citire din cartea Exodului 3,13-20

În zilele acelea, ascultând Moise vocea Domnului din mijlocul rugului, i-a spus: 13 „Iată, eu voi merge la fiii lui Israel şi le voi spune: «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi». Şi de mă vor întreba: «Care este numele lui?», ce le voi răspunde?” 14 Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Eu sunt cel care sunt!” Şi a adăugat: „Aşa vei vorbi fiilor lui Israel: Cel care se numeşte «eu sunt» m-a trimis la voi”. 15 Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti fiilor lui Israel: «Iahve, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veşnicie, numele cu care mă veţi cinsti din neam în neam»”. 16 „Mergi, adună-i pe bătrânii lui Israel şi spune-le: „Iahve, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac şi al lui Iacob mi s-a arătat şi mi-a spus: «M-am uitat la voi şi am văzut ce vi se face în Egipt. 17 De aceea am hotărât: Vă voi scoate din Egiptul care vă asupreşte şi vă voi duce în ţara Canaanului, ţara în care curge lapte şi miere». 18 Ei vor asculta de glasul tău şi tu vei merge împreună cu bătrânii din Israel la regele Egiptului şi-i vei spune: «Domnul, Dumnezeul evreilor mi s-a arătat. Şi acum lasă-ne să mergem în pustiu, cale de trei zile, ca acolo să-i oferim o jertfă Domnului Dumnezeului nostru». 19 Eu ştiu că regele Egiptului nu vă va lăsa să plecaţi, decât dacă va fi silit. 20 Abia după ce eu voi întinde mâna şi voi lovi Egiptul, cu tot felul de semne minunate, pe care le voi face în mijlocul lor, vă va lăsa să plecaţi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,1 şi 5.8-9.24-25.26-27 (R.: cf. 8a)

R.: Domnul este fidel faţă de legământul său.

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, preamăriţi numele lui!

Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale minunate!

5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile sale şi de judecăţile rostite cu gura lui. R.

 

8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său,

de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii,

9 de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham

şi de jurământul făcut lui Isaac. R.

 

24 Domnul a sporit foarte mult poporul său,

l-a făcut mai puternic decât asupritorii lui.

25 Acestora le-a schimbat simţămintele

în ură faţă de poporul lui

şi s-au purtat mişeleşte cu slujitorii săi. R.

 

26 L-a trimis pe slujitorul său Moise

şi pe Aron, bărbatul pe care şi l-a ales;

27 a făcut prin ei semne minunate,

în ţara lui Cam a săvârşit minuni. R.


ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul;

şi eu vă voi da odihnă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu sunt blând şi smerit cu inima.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,28-30

În acel timp, Isus spunea mulţimilor: 28 „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului