en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cei care zac în pulberea pământului vor tresălta de bucurie.

Citire din cartea profetului Isaia 26,7-9.12.16-19

7 Calea celui care se teme de tine, Doamne, este dreaptă; tu netezeşti drumul celui drept. 8 Noi mergem pe calea poruncilor tale, pentru că ne-am pus speranţa în tine, Doamne. Spre lauda numelui tău se îndreaptă toată dorinţa noastră. 9 Sufletul meu te doreşte pe tine în timpul nopţii; duhul meu te caută pe tine dimineaţa. Când judecăţile tale sunt respectate pe pământ, locuitorii lumii îşi dau seama ce este dreptatea. 12 Doamne, tu ne vei da pacea, căci tot ceea ce facem noi tu aduci la îndeplinire. 16 Doamne, am alergat la tine în strâmtorare, la tine am strigat în încercarea cu care ne-ai pedepsit. 17 Ca o femeie însărcinată, care se zvârcoleşte şi strigă de durere, când i-a sosit ceasul, aşa am fost noi, Doamne, în faţa ta. 18 Am zămislit, am fost în dureri, dar n-am născut altceva decât vânt. Noi nu am adus ţării mântuirea şi n-am dat naştere nici unui locuitor al pământului. 19 Morţii tăi se vor întoarce la viaţă, cadavrele lor vor învia. Cei care zac în pulberea pământului se vor trezi şi vor tresălta de bucurie, căci roua ta, Doamne, este viaţă şi lumină, iar pământul îi va scoate pe cei morţi la lumină.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 101,13-14ab şi 15.16-18.19-21 (R.: cf. 20b)

R.: Domnul din ceruri se îngrijeşte de poporul său.

13 Tu, Doamne, rămâi în veci

şi amintirea ta dăinuie din neam în neam.

14ab Tu te vei ridica şi te vei îndura de Sion,

căci este timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa.

15 Iată, inima servitorilor tăi este înduioşată de pietrele lui,

ei plâng asupra ruinelor sale. R.

 

16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului

şi toţi regii de slava lui.

17 Când Domnul va reconstrui Sionul,

când va apărea în slava sa,

18 va asculta dorinţele celor sărmani

şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R.

 

19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare

şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul;

20 pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă,

Domnul a privit din cer asupra pământului:

21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi

şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R.

 

ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul;

şi eu vă voi da odihnă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu sunt blând şi smerit cu inima.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,28-30

În acel timp, Isus spunea mulţimilor: 28 „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului