en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile.

Citire din cartea profetului Isaia 38,1-6.21-22.7-8

În zilele acelea, 1 regele Ezechia s-a îmbolnăvit grav şi era pe moarte. Profetul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a spus: „Aşa vorbeşte Domnul: Fă-ţi testamentul, căci vei muri, nu te vei mai face bine!” 2 Ezechia s-a întors la perete şi a făcut această rugăciune către Domnul: 3 „Ah, Doamne, adu-ţi aminte că toată viaţa mea ţi-am slujit cu credinţă şi cu inimă neîmpărţită şi am făcut totdeauna ceea ce a fost plăcut înaintea ta”. Şi Ezechia a izbucnit în hohote de plâns. 4 Atunci cuvântul Domnului a fost adresat lui Isaia: 5 „Mergi la Ezechia şi spune-i: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile, voi adăuga la viaţa ta încă cincisprezece ani. 6 Eu te voi elibera pe tine şi această cetate din mâna regelui Asiriei şi voi ocroti această cetate»”. 21 Isaia a zis: „Luaţi o turtă de smochine şi aplicaţi-o pe rană, astfel se va vindeca”. 22 Ezechia însă l-a întrebat pe Isaia: „Care va fi semnul prin care voi cunoaşte că voi intra din nou în templul Domnului?” Isaia i-a răspuns: 7 „Iată semnul pe care ţi-l dă Domnul, ca să-ţi arate că-şi va împlini promisiunea. 8 Voi face să se întoarcă înapoi cu zece grade umbra care s-a coborât deja pe cadranul solar al lui Ahaz”. Şi s-a văzut că soarele a dat înapoi cu zece grade.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Is 38,10ab.10c-11.12abcd. 16 (R.: 17b)

R.: În mâinile tale, Doamne, este sănătatea şi viaţa mea.

10ab Spuneam: „În toiul vieţii mele

sunt nevoit să merg la porţile

locuinţei morţilor”. R.

 

10c Am căutat restul anilor mei

11 şi am zis: „Nu-l voi mai vedea pe Domnul pe pământul celor vii,

nu voi mai vedea pe nimeni

dintre cei rămaşi în lume. R.

 

12abcd Locuinţa mea e smulsă şi luată de vânt departe de mine

ca o colibă de păstori;

ca un ţesător îmi taie firul vieţii

şi mă scoate din urzeală. R.

 

16 Doamne, ceea ce aşteaptă inima mea de la tine

este viaţa sufletului meu.

Tu care m-ai pus la încercare,

vindecă-mă, dă-mi iarăşi sănătatea”. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului este stăpânul sâmbetei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,1-8

1 Într-o zi de sâmbătă, pe când Isus trecea printr-un lan de grâu, ucenicii săi, fiindu-le foame, au început să rupă spice şi să le mănânce. 2 Văzând aceasta, fariseii i-au zis: „Iată că ucenicii tăi fac ceea ce nu este permis în zi de sâmbătă”. 3 Dar el le-a răspuns: „N-aţi citit ce a făcut David, când el şi însoţitorii săi erau înfometaţi? 4 Cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi au mâncat pâinile pentru ofrandă, pe care nici el, nici însoţitorii lui, ci numai preoţii aveau voie să le mănânce. 5 Sau n-aţi citit în Lege că în ziua de sâmbătă preoţii, în templu, calcă repausul de sâmbătă, fără să se facă vinovaţi de ceva? 6 Şi eu vă spun: Aici este vorba de unul mai mare decât templul. 7 Dacă aţi fi înţeles ce vrea să spună acest cuvânt: „Milă vreau şi nu jertfă”, nu i-aţi fi condamnat pe nişte oameni nevinovaţi. 8 Pentru că Fiul Omului este stăpânul sâmbetei”.

Cuvântul Domnului