en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aceasta este noaptea în care Domnul a scos pe fiii lui Israel din Egipt.

Citire din cartea Exodului 12,37-42

În zilele acelea, 37 fiii lui Israel au plecat din cetatea Ramses spre Sucot, în număr de aproximativ şase sute de mii, afară de copii. 38 Împreună cu ei a mai plecat o mulţime de alţi oameni, cât şi o turmă de oi, capre şi vite. 39 Din aluatul pe care l-au luat cu ei din Egipt au copt turte nedospite, căci aluatul nu era dospit, pentru că ei au fost alungaţi din Egipt şi n-au avut timp să se pregătească pentru călătorie. 40 Şederea fiilor lui Israel în Egipt a durat patru sute treizeci de ani 41 şi la sfârşitul celor patru sute treizeci de ani, chiar în aceeaşi zi, toate armatele Domnului au ieşit din ţara Egiptului. 42 Noaptea în care i-a scos pe fiii lui Israel din Egipt a fost o noapte de veghe pentru Domnul; ea va trebui să rămână pentru fiii lui Israel din neam în neam o noapte de veghe în cinstea Domnului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 135,1 şi 23-24.10-12.13-15 (R.: 1)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui!

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

23 Şi-a adus aminte de noi când eram înjosiţi:

veşnică este îndurarea lui!

24 El ne-a mântuit de asupritorii noştri:

veşnică este îndurarea lui! R.

 

10 El a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi:

veşnică este îndurarea lui!

11 Şi l-a scos pe Israel din mijlocul lor:

veşnică este îndurarea lui!

12 Cu mână tare şi cu braţ puternic:

veşnică este îndurarea lui! R.

 

13 El a despărţit în două Marea Roşie:

veşnică este îndurarea lui!

14 El a făcut ca Israel să treacă prin mijlocul ei:

veşnică este îndurarea lui!

15 Şi l-a aruncat pe faraon cu oştirea lui în Marea Roşie:

veşnică este îndurarea lui! R.

 


ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Le-a poruncit să nu-l facă cunoscut. Astfel s-a împlinit cuvântul profetului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,14-21

În acel timp, 14 Fariseii au ieşit şi au ţinut sfat împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte. 15 Aflând aceasta, Isus a plecat de acolo; mulţi au mers după el şi el a vindecat pe toţi bolnavii, 16 dar le-a poruncit cu asprime să nu-l facă cunoscut. 17 Astfel trebuia să se împlinească cuvântul rostit de profetul Isaia: 18 „Iată Servitorul meu pe care l-am ales, preaiubitul meu în care îmi aflu toată bucuria. Voi pune Duhul meu peste el şi el va vesti popoarelor dreptatea. 19 Nu se va certa, nici nu va striga; glasul lui nu se va auzi în pieţele publice. 20 Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul care fumegă nu-l va stinge până când nu va face să triumfe dreptatea. 21 Popoarele păgâne îşi pun speranţa în numele lui”.

Cuvântul Domnului